Nieuwsbrief 28 januari 2022

Kamer voor het eerst met minister De Jonge in debat over volkshuisvesting

Op donderdag 27 januari 2022 ging de Tweede Kamer voor het eerst in debat met Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De Kamer had vooraf aangegeven met de minister te willen spreken over het onderdeel wonen in het coalitieakkoord. De minister op zijn beurt wilde graag kennismaken met de woordvoerders en hun ideeën aanhoren.

Lees verder

KPMG: analyse van in- en uitstroom bestuurders woningcorporaties 2021

KPMG brengt jaarlijks de in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties (vanaf 2.500 vhe) in kaart. Op basis van die analyse worden er ook een aantal opvallende zaken en trends gesignaleerd. Zo kwamen de afgelopen jaren nieuwe bestuurders vooral uit eigen kring, maar in 2021 komen er maar liefst 11 van de 25 nieuwe bestuurders niet uit de eigen kring. In de publicatie vindt u alle feiten en analyses.

Lees verder

'Hecht geen waarde aan lof, maar aan het goede doen' - interview met Robert de Heer

Robert de Heer, één van de leden van de VTW-denktank over de toekomst van het toezicht, is met zijn gezin een jaar op wereldreis. Hij neemt komend jaar letterlijk afstand van zijn leven en werk in Nederland. Hij houdt een pleidooi voor toezichthouders om af en toe ook stevig afstand te nemen. 

Lees verder

VTW Academie: Uw voorzitterschapsrol verder professionaliseren

Bent u voorzitter van de Raad van Commissarissen en wilt u zich verder in uw rol verdiepen en professionaliseren? De VTW Academie biedt, in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie en de NVTZ Academie, een driedaagse opleiding speciaal voor voorzitters uit deze verschillende branches.

Lees verder

Uitspraak Hoge Raad over warmte-installaties ongunstig voor corporaties

Op 21 januari jl. heeft de Hoge Raad der Nederlanden uitspraak gedaan in een zaak van woningcorporatie Acantus tegen drie huurders over warmte-installaties. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege van ons land en het arrest heeft gevolgen voor alle sociale verhuurders.

Lees verder

Recensie: 'Goede mensen, mooi werk' van Mathieu Weggeman

Het boek 'Goede mensen, mooi werk – Verhalen over vakmanschap, schoonheid en leiderschap begint met een waarschuwing, namelijk dat niet alles wat geschreven is (en met name van de verhalen uit de overlevering) ook helemaal juist hoeft te zijn maar dat het in essentie gaat over het verhaal achter die verhalen. De schoonheid. Net als het tegeltje wat op Mathieu Weggemans’ kamer hangt: “Goedemorgen, ik kom hier mooie dingen maken” en de uitspraak van Rüdiger Safranski bij het eerste deel van het boek: “het is de kunst om in de chaos die ons omringt een verhaal te vinden wat een tijdje klopt”.

Lees verder

Aedes: Ouderenhuisvesting voor én door senioren

De gemeente Rotterdam ontwikkelde de brochure 'Ontwerpen voor ouderen' om de specifieke woonwensen van ouderen zichtbaar te maken. Nienke Miedema, beleidsadviseur gemeente Rotterdam en spil in het Langer Thuis Akkoord: ‘Navraag onder (toekomstige) senioren naar de woonbehoefte leverde een heel belangrijke randvoorwaarde op: een goede inrichting van de woning, het woongebouw en de woonomgeving.’           

Lees verder

iWink: Staat van jaarverslagen - woningcorporaties 2021

Het bedrijf iWink is specialist in digitaal rapporteren en heeft een onderzoek gedaan naar jaarverslagen van woningcorporaties in 2021. Hierbij is gebruik gemaakt van de jaarverslagen, de websites en LinkedIn-pagina van corporaties.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 17 vacatures bij 12 corporaties online: bij Destion, Volkshuisvesting Arnhem, WoonFriesland, Woonplus Schiedam, Samenwerking Slikkerveer, JOOST, Omnia Wonen, 3B-Wonen, Woongroep Marenland, Viveste, de Sleutels en de Woningstichting. Daarnaast zoekt Rhenam Wonen een nieuwe directeur-bestuurder.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 24 januari 2022: minister de Jonge: 'mogelijk complicaties woningbouw door uitspraak Hoge Raad'

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: Mogelijk complicaties woningbouw door uitspraak Hoge Raad; Tweede Kamer: sociale huurvoorraad op peil houden; Tweede Kamer positief over maatregelen Vestia; en tekort seniorenwoningen is ook een probleem voor de zorg.

Lees verder