VTW Academie: Uw voorzitterschapsrol verder professionaliseren

Bent u voorzitter van de Raad van Commissarissen en wilt u zich verder in uw rol verdiepen en professionaliseren? De VTW Academie biedt, in samenwerking met de VTOI-NVTK Academie en de NVTZ Academie, een driedaagse opleiding speciaal voor voorzitters uit deze verschillende branches.

Het programma voor de driedaagse opleiding is interactief van opzet en legt een verbinding tussen maatschappelijke waarden, de waarden van uw organisatie, uw team en uiteraard uw persoonlijke waarden. Naast kennisinput van diverse experts staat vooral ook uitwisseling van ervaringen en perspectieven centraal. Er is ruimschoots de mogelijkheid om in dialoog met andere voorzitters en docenten diverse thematieken te bespreken. De derde en laatste dag staat in het teken van een simulatie. Hierbij komt realistische casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de Raad van Commissarissen aan de orde.  

Deze driedaagse leergang is alleen door zittende voorzitters van raden van Commissarissen te volgen. De eerstvolgende edities gaat van start op 17 en 23 maart 2022. Op de website van de Academie vindt u meer informatie over deze leergang en kunt u zich ook aanmelden.


Terug