KPMG: analyse van in- en uitstroom bestuurders woningcorporaties 2021

KPMG brengt jaarlijks de in- en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties (vanaf 2.500 vhe) in kaart. Op basis van die analyse worden er ook een aantal opvallende zaken en trends gesignaleerd. Zo kwamen de afgelopen jaren nieuwe bestuurders vooral uit eigen kring, maar in 2021 komen er maar liefst 11 van de 25 nieuwe bestuurders niet uit de eigen kring. In de publicatie vindt u alle feiten en analyses.

Klik hier voor meer informatie en de download van de publicatie


Terug