Nieuwsbrief 14 januari 2022

Aedes: lastendruk corporaties loopt verder op

Uit een recent onderzoek van Aedes blijkt opnieuw dat de belastingdruk voor corporaties hoog is. De vennootschapsbelasting (Vpb) die corporaties over opbrengsten uit niet-DAEB én DAEB afdragen, is sinds 2019 aangescherpt door de renteaftrekbeperking uit de ATAD1.

Lees verder

‘Maak juiste afwegingen bij fusie’ - interview met Hendrik Hoogenkamp (Beter Wonen) als nieuwe voorzitter platform MKW

Ruim twintig jaar trekken middelgrote en kleine corporaties samen op in het platform MKW. Hendrik Hoogenkamp, directeur-bestuurder van Beter Wonen IJsselmuiden, is de nieuwe voorzitter van het platform. De trend ‘groot, groter, grootst’ is volgens hem in de sector niet langer vanzelfsprekend. Bij een voorgenomen fusie moeten corporaties – en toezichthouders – de juiste afwegingen maken. 

Lees verder

In Memoriam: Ton Streppel (1953-2021)

Op 29 december 2021 overleed Ton Streppel op 68-jarige leeftijd. Ton Streppel was tijdens zijn werkzame leven in de volkshuisvesting o.a. bestuurder bij WonenBreburg, interim-bestuurder bij Charlotte van Beuningen, Woningstichting Laarbeek, TBV Wonen en Helpt Elkander, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonveste en bestuurslid bij Aedes. In 2006 was hij lid van de werkgroep die de eerste Govenancecode Woningcorporaties opstelde. Op verzoek van de RvC van Helpt Elkander plaatsen wij een In Memoriam in deze nieuwsbrief.

Lees verder

VTW Academie: Nieuw meerdaags programma Boardroom Dynamics – blended learning

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen de raad en de bestuurder. Plannen en voorstellen worden ingeleid en beoordeeld, er wordt gespard met de bestuurder en er worden vergaderpunten besproken. Dit is een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen en gedragingen en dit samenspel tussen verschillende personen moet uiteindelijk tot goede beslissingen leiden.

Lees verder

Agenda VTW ledenbijeenkomsten voorjaar 2022

In 2022 staan al diverse bijeenkomsten voor leden gepland. Een overzicht van wat op dit moment al bekend is, staat hieronder.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 6 corporaties online: bij Destion, Volkshuisvesting Arnhem, Woonpunt, JOOST, 3B-Wonen en de Sleutels. Daarnaast zoekt Rhenam Wonen een nieuwe directeur-bestuurder.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 13 januari 2021: een nieuwe minister op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: een nieuwe minster voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - en er liggen al Kamervragen te wachten; aanpakken sociale huurders met vermogen is 'complex', regeling voor weeskinderen in corporatiewoning; en experts zijn kritisch op plan om huurders hun woning te laten kopen.

Lees verder