Aedes: lastendruk corporaties loopt verder op

Uit een recent onderzoek van Aedes blijkt opnieuw dat de belastingdruk voor corporaties hoog is. De vennootschapsbelasting (Vpb) die corporaties over opbrengsten uit niet-DAEB én DAEB afdragen, is sinds 2019 aangescherpt door de renteaftrekbeperking uit de ATAD1.

Aedes heeft in 2019 een onderzoek naar de lastendruk bij corporaties laten uitvoeren en deze in 2021 herhaald. Hieruit blijkt dat de Vpb-last verder oploopt tot een bedrag van €835 miljoen in 2023. ATAD kost de sector jaarlijks € 275 miljoen, door een bedrag van €1,1 miljard aan niet-aftrekbare rente. Corporaties zijn echter aangewezen op deze manier van financiering als ze willen investeren in nieuwbouw.

Lees het hele bericht, inclusief het voorstel van Aedes om de negatieve effecten van de lastendruk tegen te gaan, op de website van Aedes.


Terug