Nieuwsbrief 5 november 2021

De toewijzingsregels wijzigen per 1 januari a.s.

Per 1 januari 2022 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd op de toewijzingsregels voor corporaties. Zo komt er onder andere een hogere toewijzingsgrens voor meerpersoonshuishoudens.

Lees verder

‘Als het af en toe niet ongemakkelijk voelt, doe je iets niet goed’ - Interview met Jenneke Welmers, een jaar vicevoorzitter RvC Parteon

Jenneke Welmers, sinds een jaar vicevoorzitter RvC van Parteon, vindt dat de maatschappelijke opgave van corporaties centraal moet staan. Ze houdt een pleidooi voor  toezichthouders om buiten hun comfortzone te treden. ‘Als het af en toe niet ongemakkelijk voelt, doe je iets niet goed.’

Lees verder

VTW Academie: Professionaliseringsaanbod 2022 bekend

Het opleidingsprogramma van de VTW Academie voor het jaar 2022 is inmiddels bekend: opnieuw een actueel en uitdagend programma vol thematieken uit de volkshuisvesting, maar ook rondom essentiële vraagstukken op het gebied van toezichthouden in het algemeen.

Lees verder

Oproep: heeft uw raad een ervaring met begeleide zelfevaluatie die u wilt delen?

In januari 2022 start de VTW een nieuwe serie in de Nieuwsbrief rubriek ‘Toezicht in de praktijk’. Het onderwerp van die serie is de begeleide zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen. Willem van Leeuwen en Albert Kerssies vormen de redactiecommissie. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal aan verschillende aspecten van de zelfevaluatie aandacht worden besteed.

Lees verder

FLOW: resultaten arbeidsmarktonderzoek 2021

In opdracht van de cao-partijen (Aedes, FNV, CNV, De Unie) heeft FLOW het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2021 uitgevoerd, hét arbeidsmarktonderzoek van de sector! Zowel werkgevers als werknemers zijn bevraagd. De resultaten zijn op 25 oktober bekendgemaakt.

Lees verder

Informatie over tijdelijke woningen

De huidige situatie op de woningmarkt en in de volkshuisvesting is nijpend. Eén van de onderwerpen die mogelijk een bijdrage kan leveren aan oplossingen, is de bouw van tijdelijke woningen. Ook in de discussie over Opgaven en middelen komt de optie van tijdelijke woningen vaak ter sprake. Vanuit de leden wordt regelmatig gevraagd om meer informatie over de bouw van verplaatsbare of tijdelijke woningen. 

Lees verder

Verduurzamen als wijkkracht - magazine van KWH over duurzaamheid en leefbaarheid

KWH, het landelijke kenniscentrum voor woningcorporaties, heeft eind september een bestuurdersbijeenkomst georganiseerd over hoe de verduurzaming van de wijken slim gecombineerd had worden met het aanpakken van problemen rond leefbaarheid. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft KWH een online magazine uitgebracht. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 1 november 2021: Brede roep in Kamer om compensatie corporaties

Vorige week was er vanwege de herfstvakantie geen politiek nieuwsoverzicht,maar afgelopen week is er veel gebeurd dat ook relevant is voor (toezichthouders) bij woningcorporaties. De verhuurderheffing stond weer prominent op de agenda van de Kamer bij het Belastingplan. In een debat minister de Jonge (VWS) kwam de prestatieafspraken bij ouderenhuisvesting aan de orde. De Woningbouwimpuls is wederom overtekend met meer aanvragen dan beschikbaar budget. De bouwkosten blijven intussen stijgen. 

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 5 vacatures bij 3 corporaties online: bij Vestia, Thius en De Vooruitgang.

Lees verder