Oproep: heeft uw raad een ervaring met begeleide zelfevaluatie die u wilt delen?

In januari 2022 start de VTW een nieuwe serie in de Nieuwsbrief rubriek ‘Toezicht in de praktijk’. Het onderwerp van die serie is de begeleide zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen. Willem van Leeuwen en Albert Kerssies vormen de redactiecommissie. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal aan verschillende aspecten van de zelfevaluatie aandacht worden besteed.

Dat varieert van de vraag of de bestuurder geheel, gedeeltelijk of helemaal niet met de zelfevaluatie meedoet tot het op tafel krijgen van het ‘ongezegde in de raad’. En van de vraag naar de balans tussen terugkijken en vooruitblikken tot de ervaring met nieuwe (in de lockdown ontdekte) werkvormen. Ook de relatie tussen de permanente educatie en de zelfevaluatie zal belicht worden.

Heeft uw raad een (bijzondere) ervaring met een extern begeleidde zelfevaluatie die het waard is om  met de leden van de VTW te worden gedeeld, stuur dan een mailtje naar willem@wdvanleeuwen.nl.

We hebben ook de adviesbureaus die als begeleider van zelfevaluaties op onze site staan, uitgenodigd met voorstellen te komen.
We zullen aan de hand van de ontvangen reacties een selectie maken en auteurs benaderen. Als we uw casus willen gebruiken, nemen we contact met u op om te overleggen hoe die casus  in een van de bijdragen van deze serie kan worden ingepast.


Terug