De toewijzingsregels wijzigen per 1 januari a.s.

Per 1 januari 2022 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd op de toewijzingsregels voor corporaties. Zo komt er onder andere een hogere toewijzingsgrens voor meerpersoonshuishoudens.

In de nieuw sitatie ligt de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens 40.765 euro. Voor meerpersoonshuishoudens ligt die grens straks op 45.014 euro. 

Ook de inmiddels bekende 80-10-10 regel bij passend toewijzen wordt veranderd: dat wordt straks 85-7,5-7,5. 

Op de website van Aedes is een overzicht geplaatst van alle wijzigingen in overzichtelijke schema's. U kunt daar alle relevante informatie over de nieuwe toewijzingsregels vinden. 


Terug