FLOW: resultaten arbeidsmarktonderzoek 2021

In opdracht van de cao-partijen (Aedes, FNV, CNV, De Unie) heeft FLOW het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2021 uitgevoerd, hét arbeidsmarktonderzoek van de sector! Zowel werkgevers als werknemers zijn bevraagd. De resultaten zijn op 25 oktober bekendgemaakt.

Het arbeidsmarktonderzoek 2021 is het vervolg op het laatste onderzoek uit 2019. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, zowel binnen de sector als landelijk. In het rapport komen onder andere de personele bezetting bij corporaties, de arbeidsmobiliteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers aan de orde.

U vindt het hele rapport, de samenvatting, infographics op de website van FLOW. 

In 2019 heeft de VTW de handreiking 'Toezicht op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers uitgebracht.' U kunt deze vinden op ons publicatieportal.


Terug