Nieuwsbrief 5 juni 2020

Themabijeenkomst 'Wisselwerking tussen interne en externe toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties' en ALV op 23 juni a.s.

Op dinsdag 23 juni a.s. houdt de VTW een online themabijeenkomst over de 'Wisselwerking tussen interne en externe toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties', met aansluitend de ALV. Als lid van de VTW heeft u hiervoor reeds een uitnodiging middels een mailing ontvangen. 

Lees verder

Video over Toezicht tijdens coronacrisis - Hugo Hollander, Laurens Wonen

In deze video vertelt Hugo Hollander, toezichthouder bij Laurens Wonen, over zijn ervaringen in deze corona crisistijd en hoe je dan als RvC goed toezicht houdt. Ook geeft hij een positieve boodschap mee.

Lees verder

'Zorgen voor de goede bestuurder - Blijvende zorg van de RvC'- gastbijdrage van Hildegard Pelzer, Monika Milz en Pieter Wijnsma (deel 2)

In de VTW nieuwsbrief van 22 mei jl. hebben we enkele ervaringen en lessen uit ons onderzoek naar het gedwongen vertrek van bestuurders met u gedeeld onder de titel “De weg naar het afscheid”.  We hebben ons toen geconcentreerd op de periode tussen de eerste signalen dat het niet meer zo goed gaat tot het vertrek van de bestuurder.

Lees verder

Programmering masterclasses VTW Academie najaar 2020 bekend!

Voor het najaar van 2020 heeft de VTW Academie een nieuw opleidingsprogramma samengesteld rondom de professionalisering van u als commissaris. Met daarin de bestaande masterclasses, in een iets ander jasje gestoken wat betreft uitvoering: rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM, en de anderhalve meter afstand.

Lees verder

Het onderzoeken van de ‘black box’ van de boardroom - artikel door Marilieke Engbers

Gezien de relevantie en urgentie om te begrijpen wat er werkelijk gebeurt binnen de bestuurskamers, organiseerde de Vrije Universiteit 14 & 15 mei een internationale conferentie "Inside the black box of boards' decision making". Deze conferentie vond virtueel plaats en was georganiseerd door Erik van de Loo, Lara Tcholakian, Jaap Winter, Svetlana Khapova, Ernst Graamans en Marilieke Engbers van het VU Center for Boards and Executive Leadership Development.

Lees verder

Onderzoek KWH: Meerderheid van de sociale huurders voelt zich thuis

Het landelijk kwaliteitscentrum KWH heeft onderzoek gedaan onder 15.000 huurders van een sociale huurwoning bij 61 corporaties. Een meerderheid (56%) zegt tevreden te zijn: dit zijn huurders die het 'thuisgevoel' waarderen met een 8 of hoger.

Lees verder

Kabinet: 10.000 woonplekken extra voor dak- en thuisloze mensen

Het kabinet streeft ernaar samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen voor uiterlijk 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen. Dit schrijven de ministeries van VWS, BZK en SZW in een brief aan de Tweede Kamer, als onderdeel van een brede aanpak van dak- en thuisloosheid. De aanpak richt zich op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het vernieuwen van de maatschappelijke opvang en het organiseren van een zo snel mogelijke doorstroom naar een zelfstandig woonplek met begeleiding.

Lees verder

Recensie: 'Geheimen van de bestuurskamer'

In oktober 2019 is het boek 'Geheimen van de bestuurskamer' verschenen, geschreven door Herman Daems, voorzitter van de Katholieke Universiteit Leuven en voorzitter van BNP Paribas Fortis. Voor de VTW heeft Carlo van Dijk, lid RvC UWOON, een recensie geschreven van dit boek. 

Lees verder

Aedes: maatwerk meest effectief bij betalingsproblemen huurders

De Eerste Kamer heeft onlangs een motie van SP-senator Kox aangenomen waarin de minister verzocht wordt een huurstop in te voeren. De minister heeft aangegeven meer te zien in maatwerk. Deze discussie komt voort uit het debat over de Tijdelijke verlening tijdelijke huurovereenkomsten. De Eerste Kamer wil hier nogmaals met de minister over spreken en omdat de senatoren ook de mening van de verhuurders wilden weten, heeft Aedes een brief aan de Eerste Kamer verzonden. Hierin geeft de branchevereniging aan zelf ook voor maatwerk te zijn om specifieke gevallen bij te kunnen staan. Generieke maatregelen hebben volgens Aedes 'nauwelijks helpen en weinig effectief zijn'. 

Lees verder