Kabinet: 10.000 woonplekken extra voor dak- en thuisloze mensen

Het kabinet streeft ernaar samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen voor uiterlijk 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen. Dit schrijven de ministeries van VWS, BZK en SZW in een brief aan de Tweede Kamer, als onderdeel van een brede aanpak van dak- en thuisloosheid. De aanpak richt zich op het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het vernieuwen van de maatschappelijke opvang en het organiseren van een zo snel mogelijke doorstroom naar een zelfstandig woonplek met begeleiding.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer 'Een (t)huis, een toekomst, de aanpak van dak- en thuisloosheid'

Meer achtergrondinformatie over de rol van corporaties op de website van Aedes.


Terug