Themabijeenkomst 'Wisselwerking tussen interne en externe toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties' en ALV op 23 juni a.s.

Op dinsdag 23 juni a.s. houdt de VTW een online themabijeenkomst over de 'Wisselwerking tussen interne en externe toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties', met aansluitend de ALV. Als lid van de VTW heeft u hiervoor reeds een uitnodiging middels een mailing ontvangen.

Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur besloten om de themabijeenkomst en de ALV online te laten doorgaan via Zoom van 16.00-18.00 uur. De inloggegevens voor de bijeenkomst en hoe u als lid vragen kunt stellen en kunt stemmen staan in de uitnodigingsmailing. NB: Leden kunnen voor deze ALV alleen elektronisch hun stemrecht uitoefenen en tot zaterdag 20 juni 17.00 uur elektronisch vragen stellen over de agendapunten. Ook als u niet gaat deelnemen aan de ALV kunt u toch stemmen en/of vragen stellen. 

Programma 23 juni 2020

v.a. 15.45 uur Inlog bijeenkomst
       16.00 uur Themabijeenkomst
       17.00 uur Algemene Ledenvergadering VTW
       18.00 uur Einde bijeenkomst

Themabijeenkomst
In de themabijeenkomst zal prof. dr. Floor Rink van de Rijksuniversiteit Groningen de belangrijkste resultaten presenteren van het onderzoek naar de 'Wisselwerking tussen interne en externe toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties'. Eenzelfde onderzoek heeft zij een aantal jaren geleden in de financiële sector gehouden. Aan het onderzoek hebben 481 commissarissen van 237 corporaties meegedaan, 129 bestuurders van 125 corporaties en 16 inspecteurs van de Aw bij 77 corporaties.

ALV
In de ALV wordt onder meer het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vastgesteld. Ook staan o.a. de herbenoemingen van Guido van Woerkom als voorzitter van de VTW en Lucelle van Hövell als voorzitter van de commissie Aanbeveling en Beroep op de agenda.


Terug