Nieuwsbrief 22 mei 2020

Minister Ollongren: sluiting heffingsvermindering nieuwbouw

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft op 14 mei 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd over het budget voor de heffingsvermindering nieuwbouw dat overschreden is en de voornemens van sluiting per 1 juli 2020.

Lees verder

Minister Ollongren: Meer duidelijkheid over maatwerk voor huurders in coronatijden & verzoek om aanpassing handhaving door Aw

Verhuurders blijven huurders bijstaan die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn geraakt. In een nadere invulling geven de verhuurders en het kabinet meer duidelijkheid over het maatwerk dat zij bieden om huurders te helpen. Ook liggen plannen klaar als de coronacrisis nog langer duurt. 

Lees verder

Video over Toezicht tijdens coronacrisis - Bea Annot, IJsseldal Wonen

In deze video deelt Bea Annot, voorzitter van de RvC bij IJsseldal Wonen, haar ervaringen met toezichthouden tijdens de coronacrisis en deelt ze haar advies voor collega toezichthouders. Ook vertelt ze hoe belangrijk ze de Governancecode Woningcorporaties (Aedes/VTW) vindt.

Lees verder

'De weg naar het afscheid' - gastbijdrage van Hildegard Pelzer en Monika Milz (Governance Support) over een onvrijwillig vertrek van de bestuurder (deel 1)

Regelmatig vertrekken bestuurders. Omdat zij hun loopbaan elders willen voortzetten of met pensioen gaan. Maar ook omdat zij min of meer gedwongen moeten vertrekken. Zo’n gedwongen vertrek is ingrijpend voor alle betrokkenen, en toch is er weinig over bekend. Naar buiten toe zijn de berichten vaak vaag: ‘Verschil van mening over het te voeren beleid’. ‘De bestuurder wil zijn loopbaan een nieuwe wending geven.’  

Lees verder

Intentieovereenkomst om volkshuisvestelijke problemen bij Vestia op te lossen

Woningcorporatie Vestia wil het bezit in zes maatwerkgemeenten verkopen. Het gaat hierbij om ongeveer 10.000 woningen. Verkoop van deze sociale huurwoningen is een belangrijke stap in het oplossen van de volkshuisvestelijke problemen van de corporatie. Het doel is om deze woningen te behouden voor de sociale huursector. Om dit proces te faciliteren heeft de minister een bestuurlijk regisseur aangesteld: Hamit Karakus. Hij heeft zijn tweede rapportage uitgebracht. Op 12 mei jl. tekenden Vestia en alle betrokkenen een intentieovereenkomst voor de verkoop van het Vestia bezit in de zes maatwerkgemeenten (Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas). 

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 6: De directeur-bestuurder is ernstig ziek... en wat doet de RvC?

Ben de Graaf is ziek. Ernstig ziek en directeur-bestuurder van een corporatie waar zestig mensen werken. Toch gaat hij elke dag naar zijn werk, al is het vaak op zijn tandvlees. Zij directe omgeving is op de hoogte en ook de RvC is geïnformeerd. RvC-voorzitter Paula de Groot belt regelmatig met Ben om te informeren hoe het met hem en zijn gezin gaat. De vooruitzichten zijn dat hij kan genezen maar hem wachten nog zware behandelingen.

Lees verder

Video Floor Rink - resultaten onderzoek relatie intern en extern toezicht

In deze video vertelt prof. dr. Floor Rink (Universiteit Groningen) over haar onderzoek 'Wisselwerking tussen interne en externe toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties'. Ze geeft een indicatie van de eerste resultaten, die ze in de VTW themabijeenkomst van juni zal presenteren.

Lees verder

Nieuwe online opleidingsmogelijkheden VTW Academie

Ook in juni zullen weer diverse masterclasses van de VTW Academie online worden aangeboden. Omdat er momenteel nog geen fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn, wordt per masterclass gekeken naar alternatieve mogelijkheden tot doorgang.

Lees verder

Recensie: 'Maatschappelijk Verantwoord Besturen, Good Governance in de bestuurskamer'

In maart 2020 is het boek 'Maatschappelijk Verantwoord Besturen, Good Governance in de bestuurskamer' door Carolien de Monchy verschenen. (Mediawerf Uitgevers, 140 pag.) Jan Hagens, voorzitter van de RvC van Woongoed Zeist schrijft voor de VTW een recensie van dit boek. 

Lees verder