Minister Ollongren: Meer duidelijkheid over maatwerk voor huurders in coronatijden & verzoek om aanpassing handhaving door Aw

Verhuurders blijven huurders bijstaan die door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn geraakt. In een nadere invulling geven de verhuurders en het kabinet meer duidelijkheid over het maatwerk dat zij bieden om huurders te helpen. Ook liggen plannen klaar als de coronacrisis nog langer duurt. 

Dit schrijft het ministerie van BZK in een nieuwsbericht. In een eerder statement maakte het kabinet met verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen bekend huurders met financiële problemen door de coronacrisis bij te staan met maatwerk. Zo troffen verhuurders betalingsregelingen, of gaven zij (gedeeltelijk) uitstel van betaling of een (tijdelijke) huurbevriezing. Verhuurdersorganisaties melden nu dat het aantal verzoeken vanuit huurders voor maatwerk beperkt is. Daarom willen de verhuurders en het kabinet verduidelijking geven over het aangeboden maatwerk.

Lees meer hierover op de website van Aedes.

Verzoek minister tot anticiperend handhaven door de Aw
Daarnaast schrijft de minister in een brief aan de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) dat individuele huurders mogelijk te maken krijgen met inkomensdaling. Dit vloeit voort uit de maatregelen die nodig zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Zowel in de Tweede Kamer (motie-Smeulders c.s.) als de Eerste Kamer (motie-Kox c.s.) is door een meederheid opgeroepen rekening te houden met de positie van huurders. 

Minister Ollongren schrijft in een brief aan de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) dat individuele huurders mogelijk te maken krijgen met inkomensdaling. Dit vloeit voort uit de maatregelen die nodig zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Zowel in de Tweede Kamer (motie-Smeulders c.s.) als de Eerste Kamer (motie-Kox c.s.) is door een meederheid opgeroepen rekening te houden met de positie van huurders. De motie-Smeulders gaat over huurverlaging en kwijtschelding; de motie-Kox over het stoppen van huurverhogingen.

De minister bekijkt hoe de ze moties gaat uitvoeren. In haar brief aan de Aw twee situaties: huurverlaging en kwijtschelding.

Huurverlaging
De minister vraagt de Aw 'bij uw  per direct te anticiperen op invoering van een wetsvoorstel dat een tijdelijke huurverlaging mogelijk maakt, mits de verhuurder in goed overleg instemt met een verzoek daartoe van een huurder.'

Kwijtschelding
De minister vindt kwijtschelding vooraf niet geschikt als noodmaatregel vanwege juridische complexiteit, maar ze laat de mogelijkheid open dat o.a. corporaties wel met kwijtschelding achteraf ter voorkoming van eventuele huurachterstanden en schuldsanering. 

Lees de volledige brief van de minister hier.


Terug