Intentieovereenkomst om volkshuisvestelijke problemen bij Vestia op te lossen

Woningcorporatie Vestia wil het bezit in zes maatwerkgemeenten verkopen. Het gaat hierbij om ongeveer 10.000 woningen. Verkoop van deze sociale huurwoningen is een belangrijke stap in het oplossen van de volkshuisvestelijke problemen van de corporatie. Het doel is om deze woningen te behouden voor de sociale huursector. Om dit proces te faciliteren heeft de minister een bestuurlijk regisseur aangesteld: Hamit Karakus. Hij heeft zijn tweede rapportage uitgebracht. Op 12 mei jl. tekenden Vestia en alle betrokkenen een intentieovereenkomst voor de verkoop van het Vestia bezit in de zes maatwerkgemeenten (Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas). 

De bestuurlijk regisseur schrijft in zijn rapportage over hoe het proces is verlopen aan de bestuurlijke tafels in de maatwerkgemeenten. Karakus: 'Samen hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. Nu is het zaak om deze energie vast te houden en door te pakken. Dit betekent ook dat voortgang nodig is wat betreft de faciliterende maatregelen die het verkoopproces bespoedigen, zoals een (financiële) bijdrage van alle betrokken partijen. Ik ben ervan overtuigd dat als we daarin slagen, dat we gezamenlijk een krachtig gebaar maken richting een samenleving waarbinnen voldoende sociale huurwoningen een gedeelde verantwoordelijkheid is.'

Lees hier het rapport van de bestuurlijk regisseur Hamit Karakus (17 pagina's, pdf). Zijn eerste rapportage uit juli 2019 vindt u hier.

Intentieovereenkomst
De uitkomst van de bestuurlijke tafels heeft ertoe geleid dat alle zes maatwerkgemeenten een coalitie van corporaties is gevormd. In vijf van de zes maatwerkgemeenten zijn de coalities in principe bereid de gehele Vestia
portefeuille over te nemen. In Brielle wordt de mogelijkheid verkend om slechts een deel van de Vestia portefeuille over te nemen. In de intentieovereenkomst is de inzet van alle partijen verwoord om de verkoop van de woningen mogelijk te maken. 

Lees meer in een nieuwsbericht op de website van Vestia. 

De brief van de minister aan de Tweede Kamer over het rapport van de bestuurlijk regisseur en de intentieovereenkomst vindt u hier.

VTW werkgroep
De VTW heeft een eigen werkgroep ingesteld, die namens de leden de ontwikkelingen bij Vestia volgt en met alle betrokken partijen gesprekken voert, vanuit het perspectief van het intern toezicht. Meer informatie over de werkgroep vindt u hier.

Het bestuur van de VTW heeft een standpunt ingekomen over de volkshuisvestelijke opgave in de Vestia gemeente. U kunt dit standpunt hier lezen.


Terug