Nieuwsbrief 25 april 2020

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

In verband met de coronacrisis heeft het parlement de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huuroverenkomsten aangenomen. De Tweede Kamer debatteerde op 15 april over de spoedwet en stemde op 16 april; de Eerste Kamer debatteerde op 21 april en stemde nog dezelfde avond over de wet. 

Lees verder

‘Rijk moet regie op woningmarkt terugpakken’ - interview Henk Nijboer, Tweede Kamerlid PvdA, over wooncrisis

Volgens Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) is de volkshuisvesting te veel aan de markt over gelaten. Het Rijk moet de regie terugpakken om de crisis op de woningmarkt op te lossen. Dat geldt tijdens de coronacrisis des te meer, stelt Nijboer. ‘Een dak boven je hoofd is een grondrecht.’

Lees verder

Nieuwe handreiking: Toezicht op Energietransitie

De impact van de energietransitie van de gebouwde omgeving op corporaties is fors. De transitie heeft impact op de strategie en de financiën van corporaties, en de sociale impact is groot. Tegelijkertijd biedt de energietransitie kansen: corporaties kunnen als startmotor een belangrijke bijdrage leveren aan innovaties.

Lees verder

'‘Houd bestuur scherp in energietransitie’ - interview met Elfrieke van Galen, toezichthouder Ymere en één van auteurs van de handreiking

Corporaties spelen in de energietransitie een grote rol. De opgave om alle woningen van het aardgas te halen, is zeer complex. Toezichthouders moeten zich verdiepen in het onderwerp om goede afwegingen te kunnen maken. Dat stelt Elfrieke van Galen, één van de auteurs van de nieuwe VTW-handreiking Toezicht op de energietransitie.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 5: Corona, dus huurbevriezing? ... maar geen generieke maatregel!

Woningstichting HNW (Het Nieuwe Wonen) is een corporatie die er financieel redelijk voorstaat. In het portefeuilleplan staan plannen voor nieuwbouw, renovatie en duurzaamheid. Met een gematigd huurbeleid – waar met de drie huurdersorganisaties meerjarenafspraken over zijn gemaakt – kan zonder meer worden gesteld dat HNW financieel scherp aan de wind zeilt. Maar bij tegenwind kan altijd aan de investeringsknop worden gedraaid, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Lees verder

Besluitvorming door de RvC in coronatijd: deel 2 - juridische gastbijdrage van Eelkje van de Kuilen en Martijn van de Leemkolk

In de VTW-nieuwsbrief van 9 april jl. schreven we over de besluitvorming door de RvC in coronatijd. In deze tijd volgen de ontwikkelingen elkaar zeer snel op. Waar we nog schreven dat de wet de virtuele vergadering niet kende, is dat nu wel het geval. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna: de ‘Wet’) is op 21 april 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. Wanneer de wet precies in werking treedt is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar de verwachting is dat dit zeer snel zal zijn.

Lees verder

Nieuwe podcast: VTW Actueel over de coronacrisis

Een nieuwe podcast: VTW Actueel over de coronacrisis. In deze podcast bespreken Hans Geurts en Albert Kerssies de gevolgen van de coronacrisis voor de VTW en het intern toezicht. Hoe gaan we om met de masterclasses, regionale bijeenkomsten, de ALV en het ledencongres? Ook licht Albert toe waar RvC's tegenaan lopen, op basis van de VTW enquête onder RvC voorzitters.

Lees verder

VTW Academie: Online doorgang masterclasses voorjaar 2020

Dit voorjaar zal een aantal van de reeds geplande masterclasses online doorgang vinden. Na een succesvolle online editie van de masterclass 'vastgoedsturing, assetmanagement en duurzaamheid', heeft de VTW Academie besloten meer masterclasses digitaal aan te gaan bieden. Deze masterclasses worden dus niet verplaatst naar een later moment. In het najaar wordt hiervoor wel een nieuwe editie gepland, en wanneer de omstandigheden dit mogelijk maken, zal dit een live bijeenkomst zijn.

 

Lees verder

VTW Academie: Toezichthouden in coronatijd: van control naar comfort

Op de online leeromgeving van Avicenna, regiepartner van de VTW Academie, worden in deze periode kosteloos diverse Meaningful Inspiratie Seminars aangeboden.

Lees verder

Video over Toezicht tijdens coronacrisis - Erik Dannenberg, toezichthouder Woningstichting SWZ

In deze video vertelt Erik Dannenberg, toezichthouder bij Woningstichting SWZ in Zwolle, over zijn ervaringen in deze corona crisistijd, hoe je dan als RvC goed toezicht houdt en hoe de corona crisis de corporatie raakt. De VTW zal meerdere video's naar buiten brengen waarin toezichthouders hun ervaringen delen.

Lees verder

Video van Ries Bode over Online Regiobijeenkomsten 'Toezicht op Digitalisering'

Ries Bode vertelt in deze video waarom Toezicht op Digitalisering zo belangrijk is en vertelt over de VTW Online Live Regiobijeenkomsten 'Toezicht op Digitalisering'. 

Lees verder

Zijlstra Center biedt gratis webinars over actueel thema's

Het Zijlstra Center biedt de komende drie weken wekelijks een webinar aan van een uur waarin steeds een andere spreker ingaat op een actueel thema. De webinarserie maakt deel uit van het PE programma van het Zijlstra Center, maar staat ook (kosteloos) open voor anderen.

Lees verder

Aedes: Huurwoningen versneld van aardgas af met Startmotorkader

In het Klimaatakkoord is afgesproken om 100.000 corporatiewoningen gasvrij te maken. Om daar uitvoering aan te geven, hebben woningcorporaties en vijf warmtebedrijven via het zogenoemde Startmotorkader afspraken gemaakt om ongeveer 55.000 huurwoningen versneld van het aardgas af te krijgen door ze aan te sluiten op een warmtenet. Dit kan woonlastenneutraal; de gemiddelde huurder gaat niet meer betalen dan voor de gasrekening. Dit meldt Aedes in een persbericht. 

Lees verder