Zijlstra Center biedt gratis webinars over actueel thema's

Het Zijlstra Center biedt de komende drie weken wekelijks een webinar aan van een uur waarin steeds een andere spreker ingaat op een actueel thema. De webinarserie maakt deel uit van het PE programma van het Zijlstra Center, maar staat ook (kosteloos) open voor anderen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de webinars door een email te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl en daarin aan te geven welke sessies u wilt volgen. U ontvangt uiterlijk drie dagen voor aanvang een link om in te loggen.

Webinar 1 - dinsdag 14 april: De impact van de corona-crisis op de economie

12.30-13.30 uur | Spreker: prof. dr. Raymond Gradus (VU)
Als gevolg van de coronacrisis krijgt de economie een aanzienlijke klap. Volgens Raymond Gradus zullen de macro-economische effecten van de corona-pandemie omvangrijk zijn. De groei zal omslaan in krimp, begrotingsoverschotten zullen omslaan in tekorten. Tijdens dit webinar zal hier verder op worden ingegaan, en zal de spreker ingaan op het beleid dat de overheid kan voeren.

Webinar 2 - dinsdag 21 april: Wat vraagt de huidige tijd van publiek leiderschap?

12.30-13.30 uur | Spreker: prof. dr. ir. Gerda van Dijk (VU)
Juist in de huidige tijd wordt er een zwaar beroep gedaan op ieders leiderschap. In dit webinar zullen eerst een aantal ontwikkelingen in de tijd worden geschetst over het denken over leiderschap. Vervolgens zal worden ingegaan op de huidige situatie. We zullen hierbij zien dat de huidige tijd om meer vraagt dan alleen goed 'crisismanagement'.

Webinar 3 - dinsdag 12 mei: Toezichthouden in de huidige crisistijd

12.30-13.30 uur | Spreker: prof. dr. ir. Rienk Goodijk (VU)
In de huidige periode is een zoektocht zichtbaar naar de wijze waarop commissarissen en toezichthouders hun rol moeten en kunnen invullen. In dit webinar bespreken we wat momenteel van hen wordt gevraagd, welke positionering daarbij hoort en welke eisen dat aan hen stelt. 


Terug