e-NIEUWS mei 2014 (nr. 1)

Voortzetting positieve trend: honoreringen en zittingstermijnen in 2013 gedaald

De VTW is transparant over de honoreringen en zittingstermijnen van toezichthouders in woningcorporaties. De cijfers over het boekjaar 2013 zijn in samenwerking met Aedes en de NVBW opgevraagd. Hieronder vindt u het overzicht en de analyse van de gegevens.

 

Lees verder

Voorzitters aan het woord - Interview met Ella Vogelaar

Toezichthouder met een ‘kleine missie’

Interview met Ella Vogelaar, voorzitter RvC van Mitros

Ella Vogelaar kent de corporatiesector als oud-minister van Wonen, Wijken en Integratie en sinds 2012 als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Utrechtse woningcorporatie Mitros. Vogelaar heeft in haar carrière vele en uiteenlopende bestuurs- en toezichtfuncties gehad. Grote maatschappelijke betrokkenheid is een rode draad in haar loopbaan. Zij ging in gesprek met Hildegard Pelzer over de verschillende aspecten van het toezicht en haar invulling van het toezichthouderschap.

Lees verder

VTW publicatie "Governance sociale huisvesting Europa"

De VTW heeft in april de publicatie 'Governance sociale huisvesting in Europa; een vergelijking met Engeland en Duitsland" uitgebracht. Dit is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de governance van sociale huisvesting in andere Europese landen.

Het onderzoek en de publicatie zijn een logisch vervolg van het in 2013 uitgebrachte essay 'Onder de loep. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013.'

Lees verder

Reactie VTW op wetsvoorstel Bestuur en Toezicht

De minister van Veiligheid en Justitie heeft een internetconsultatie geopend voor het wetsvoorstel omtrent Bestuur en toezicht. Het wetsvoorstel beoogt onder meer de regels voor taakvervulling voor toezichthouders en aansprakelijkheid te uniformeren. Tevens stelt de minister voor om de ontslaggronden bij disfunctioneren te verruimen.

 

Lees verder

Stand van zaken Parlementaire Enquete

De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW) heeft bekend gemaakt dat de openbare verhoren zullen beginnen op woensdag 4 juni a.s.

Lees verder

Bijeenkomsten en overige data

De VTW organiseert naast het reeds bekende masterclass programma de komende maanden ook een aantal bijeenkomsten.

13 juni: bijeenkomst van WSW en VTW over het risicobeoordelingsprogramma van het WSW.

24 juni: themabijeenkomst over de Parlementaire Enquête en de publicatie 'Governance Sociale Huisvesting in Europa.' Sprekers: Adri Duivesteijn en Rudy de Jong.

 

 

Lees verder