Reactie VTW op wetsvoorstel Bestuur en Toezicht

De minister van Veiligheid en Justitie heeft een internetconsultatie geopend voor het wetsvoorstel omtrent Bestuur en toezicht. Het wetsvoorstel beoogt onder meer de regels voor taakvervulling voor toezichthouders en aansprakelijkheid te uniformeren. Tevens stelt de minister voor om de ontslaggronden bij disfunctioneren te verruimen.

De VTW heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op dit wetsvoorstel. U kunt onze reactie hier teruglezen.

Op korte termijn zal de VTW u als lid nader informeren over het voorstel omtrent aansprakelijkheid en ontwikkelingen op dit vlak.


Terug