VTW publicatie "Governance sociale huisvesting Europa"

De VTW heeft in april de publicatie 'Governance sociale huisvesting in Europa; een vergelijking met Engeland en Duitsland" uitgebracht. Dit is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de governance van sociale huisvesting in andere Europese landen.

Het onderzoek en de publicatie zijn een logisch vervolg van het in 2013 uitgebrachte essay 'Onder de loep. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013'

Het rapport "Governance sociale huisvesting in Europa; een vergelijking met Engeland en Duitsland" beschrijft de verschillende manieren waarop de governance is ingericht in de Europese sociale huisvesting. Er wordt specifiek ingezoomd op twee landen waar andere keuzes zijn gemaakt dan in ons land, namelijk: Engeland en Duitsland. Met deze internationale vergelijking wordt vanuit een andere invalshoek naar ons eigen stelsel gekeken. Daarmee biedt het rapport ook nieuwe inzichten, al blijft het Nederlandse corporatiestelsel uniek in de wereld.

Het rapport is in april aangeboden aan de leden van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW).

Voor leden en relaties wordt dit rapport niet in drukvorm beschikbaar gesteld. U kunt het rapport Governance sociale huisvesting Europa uiteraard wel downloaden als pdf. Op de themabijeenkomst van 24 juni a.s. zal co-auteur Rudy de Jong een toelichting geven op de conclusies uit het rapport.


Terug