Voortzetting positieve trend: honoreringen en zittingstermijnen in 2013 gedaald

De VTW is transparant over de honoreringen en zittingstermijnen van toezichthouders in woningcorporaties. De cijfers over het boekjaar 2013 zijn in samenwerking met Aedes en de NVBW opgevraagd. Hieronder vindt u het overzicht en de analyse van de gegevens.

Voortzetting positieve trend
De VTW is verheugd dat de positieve trend uit 2012 zich verder voortzet: honoreringen en zittingstermijnen dalen en zijn, op een enkele uitzondering na, conform de Governancecode Woningcorporaties. Ook zijn er dit jaar meer commissarissen die hun gegevens hebben verstrekt: 1.858, tegenover 1.733 in 2012. “Goede ontwikkelingen en over de hele linie zien wij positieve ontwikkelingen,” aldus Albert Kerssies, directeur van de VTW. “Als VTW zetten we ons in voor een passende honorering en een zittingstermijn van maximaal 8 jaar. Onze leden conformeren zich daar ook bijna allemaal aan. Dat is een teken dat de Governancecode werkt.”

Meer informatie over de honoreringen en zittingstermijnen 2013 is te vinden op onze website.


Terug