Bijeenkomsten en overige data

De VTW organiseert naast het reeds bekende masterclass programma de komende maanden ook een aantal bijeenkomsten:

13 juni: bijeenkomst van WSW en VTW over het risicobeoordelingsprogramma van het WSW. Meer informatie: http://www.vtw.nl/16/193/gezamenlijke-bijeenkomst-vtw-wsw.html.

24 juni: themabijeenkomst over de Parlementaire Enquête en de publicatie 'Governance Sociale Huisvesting in Europa.' Sprekers: Adri Duivesteijn en Rudy de Jong. U kunt zich reeds aanmelden middels de vooraankondiging die u hebt ontvangen.

24 juni: Algemene Vergadering van de VTW. U vindt de ledenbrief met de uitnodiging hier

9 juli: Bijeenkomst met voorzitters van 'grote' corporaties. Onderwerp: Legitimering corporaties. Rol van de RvC in relatie tot bestuurder(s) en belanghouders

na de zomer (nntb): VTW en MKW organiseren samen een bijeenkomst voor de bestuurders en voorzitters van 'kleine' corporaties

na de zomer (nntb): VTW en Aedes organiseren samen drie regionale themabijeenkomsten over de toekomst van corporaties.

Andere organisaties:

12 juni: Dialoogsessie 'Op zoek naar een nieuw toezicht  voor wonen en zorg'. Georganiseerd door GenP Governance. Aanmelden via: projectsecretariaat@genp.nl

Overige data:

27 mei: publicatie rapport WRR over toezicht in maatschappelijke sectoren.

4 juni: start openbare verhoren Parlementaire  Enquête Woningcorporaties


Terug