Nieuwsbrief 27 september 2019

‘Toezicht op lokale netwerken is zoektocht’ - VTW-ledencongres (20 september) over governance van lokale netwerken

Corporaties werken in lokale netwerken samen om complexe problemen in de wijk op te lossen. Maar wat betekent dat voor het toezicht op dat netwerk van partners in de wijk? Dat vraagt om een nadere verkenning.

Lees verder

‘Organisatienetwerk vraagt om andere vorm van toezicht’ - artikel in Aedes Magazine over de governance van lokale netwerken

Er zijn organisatienetwerken nodig om complexe problemen in een buurt aan te pakken, zegt Patrick Kenis, organisatiewetenschapper en hoogleraar Public Governance. Maar hoe houd je toezicht op lokale netwerken? Voor commissaris Frédérique Bijl is verbeelding één van de sleutels.

Lees verder

Reflectie op het ledencongres door een toezichthouder "van buiten"

"De congresdag was zeer inspirerend, zowel qua inzichten als ontmoetingen. Wat mij opviel is dat de VTW vooraf duidelijk een visie en standpunt heeft ingenomen en zowel de plenaire sessie als de keuzesessies hebben bijgedragen om dat over te brengen. In alle onderdelen kwam namelijk terug de analyse dat de corporatie hét niet alleen kan (de corporatie moet voor het bereiken van haar doelen samenwerken) en dat dit bezinning op de toezichtsrol vraagt. Hierdoor was het een goed geheel en werd het ook een call to action. De mooie VTW-special laat - door extra informatie achteraf - de boodschap van de dag zelfs vast nog beter landen!" - Vivian Schönbach, toezichthouder van buiten de corporatiesector

Lees verder

Corporaties slaan alarm om #wooncrisis - Hester van Buren (Rochdale) en Stefan van Schaik (Wooncompagnie) starten actie

De corporaties Rochdale en Wooncompagnie zijn samen met de Woonbond een actie gestart tegen de verhuurderheffing én willen de wooncrisis een gezicht te geven. Al meer dan de helft van de corporaties, verspreid over het hele land, doet mee aan de actie. Het initiatief sluit aan bij de oproep van VTW-voorzitter Guido van Woerkom die zich in een videoboodschap uitspreekt tegen de verhuurderheffing.

Lees verder

Een goede gesprekspartner worden voor financieel specialisten en bestuurders?

Dit najaar biedt de VTW Academie een online masterclass ‘Financiën voor de niet-financiële commissaris’ aan. Deelname aan deze online masterclass levert 1 PE punt op. 

Lees verder

Omgaan met strategische risico’s en risicocultuur

"Onlangs spraken we een bestuurder in de sector over de strategische risico’s die hij ziet. Hij wilde het niet hebben over de alom zichtbare zaken als bouwkostenstijging en politieke instabiliteit, maar over de sluipmoordenaren in de sector. Waar zitten grijze nijlpaarden verstopt onder het wateroppervlakte? Hij noemde de toename van kwetsbare bewoners, die – onder invloed van passend toewijzen – langzaam maar zeker een gevaar begint te vormen voor de leefbare wijken. Maar ook de gestage toename van gezagsondermijnend gedrag in de maatschappij. Hoe ga je daarmee om als corporatie? Wat is je filosofie ten aanzien van het nemen van risico’s? En hoe vertaal je deze actuele ontwikkelingen naar een toekomstbestendige (portefeuille)strategie?”

Lees verder

Vijf regionale bijeenkomsten Financiën in oktober en november

Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen. Om u meer inzicht te geven in alle ontwikkelingen, organiseert de VTW nog vijf regionale bijeenkomsten. De Aw en het WSW geven presentaties over alle 'ins & outs'.

Lees verder

Toezicht met Passie: Video Aziza Aachiche, toezichthouder Domesta

In deze video spreekt Aziza Aachiche o.a. over lokale maatschappelijke thema's, over het omgaan met een kritische externe toezichthouder en over het ondersteunen van bestuurders in de lokale netwerken. Verder deelt ze het beste advies wat ze ooit heeft gehad en geeft ze het beste advies wat zij aan collega toezichthouders kan geven.

Lees verder

Prinsjesdag 2019: minister Ollongren ontvouwt haar plannen voor de volkshuisvesting (+ reacties)

Het kabinet heeft bekend gemaakt welke plannen het heeft voor de volkshuisvesting in 2020. Een aantal maatregelen was al eerder uitgelekt. Minister Ollongren heeft op Prinsjesdag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de plannen. Het kabinet komt met:

  • een woningbouwimpuls van 1 miljard euro de woningbouw stimuleren. Het gaat dan vooral om meer betaalbare woningen in schaarstegebieden om middeninkomens te helpen. 
  • een plan voor 'heffingsvermindering' op de verhuurderheffing die 'flexibel' kan worden ingezet en uitkomt op 'gemiddeld 100 miljoen euro per jaar'. Het gaat om 1 miljard euro in totaal.
  • een vrijstelling op de verhuurderheffing voor de bouw van flexwoningen tussen 2020 en 2024 voor maximaal 15 jaar. De vrijstelling wordt gedekt voor een 'zeer beperkte' verhoging van het tarief van de verhuurderheffing.
Lees verder

Toezicht met Passie: Video Sultan Günal, toezichthouder bij Area Wonen

In deze video spreekt Sultan Günal o.a. over welke netwerken er lokaal belangrijk zijn en over het lokaal aanspreekbaar zijn. Verder vertelt zij wat het beste advies is wat zij ooit heeft gehad en deelt zij haar beste advies wat zij collega toezichthouders zou willen meegeven.

Lees verder

NBA-brochure voor woningcorporaties die oob-status krijgen en hun accountants

De NBA heeft een brochure uitgebracht over de gevolgen van de invoering van de oob-status voor woningcorporaties en hun accountants.

Lees verder

Marktaandeel kleinere accountantsorganisaties in woningcorporatiesector neemt toe

In 2018 nam het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties in de woningcorporatiesector toe tot 19,6%. In 2016 was dit nog 9,5%. Naast de 6 grote accountantsorganisaties zijn er 9 kleinere accountantsorganisaties in de sector werkzaam. De 9 kleinere accountantsorganisaties bedienen vooral de kleine woningcorporaties. Op basis van het aantal verhuureenheden (bijvoorbeeld woningen en garages) van de corporaties is het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties met 3,4 procent wel een stuk lager.

Lees verder