NBA-brochure voor woningcorporaties die oob-status krijgen en hun accountants

De NBA heeft een brochure uitgebracht over de gevolgen van de invoering van de oob-status voor woningcorporaties en hun accountants.

Vanaf 1 januari 2020 worden woningcorporaties met meer dan vijfduizend (gewogen) verhuureenheden als een 'organisatie van openbaar belang' (oob) aangemerkt. Zij krijgen te maken met aanvullende regels voor de jaarrekeningcontrole.

In deze NBA-brochure wordt in hoofdlijnen beschreven welke impact deze nieuwe regels hebben op de betreffende woningcorporaties en hun accountants. 

Download de NBA-brochure 'Gevolgen invoering oob-status voor woningcorporaties en hun accountants'

Eerder bracht de VTW een handreiking uit over de relatie tussen de RvC, het bestuur en de accountant. 

Download de VTW-handreiking 'Spel met meerwaarde - relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant'


Terug