Omgaan met strategische risico’s en risicocultuur

"Onlangs spraken we een bestuurder in de sector over de strategische risico’s die hij ziet. Hij wilde het niet hebben over de alom zichtbare zaken als bouwkostenstijging en politieke instabiliteit, maar over de sluipmoordenaren in de sector. Waar zitten grijze nijlpaarden verstopt onder het wateroppervlakte? Hij noemde de toename van kwetsbare bewoners, die – onder invloed van passend toewijzen – langzaam maar zeker een gevaar begint te vormen voor de leefbare wijken. Maar ook de gestage toename van gezagsondermijnend gedrag in de maatschappij. Hoe ga je daarmee om als corporatie? Wat is je filosofie ten aanzien van het nemen van risico’s? En hoe vertaal je deze actuele ontwikkelingen naar een toekomstbestendige (portefeuille)strategie?”

Alice Jansen-van den Tillaart is adviseur op het gebied van strategisch risicomanagement en docente van de Masterclass Strategische risico's en risicocultuur van de VTW Academie, die op 19 november van start gaat. Zij spreekt veel bestuurders en sleutelpersonen binnen de sector over actuele strategische risico’s, kansen en ontwikkelingen. “In onze masterclass praten we met elkaar over actuele risico’s en ontwikkelingen. En we bieden handvatten om het gesprek hierover aan te gaan in de RvC”.

Lees hier het volledige interview met Alice Jansen-van den Tillaart.


Terug