Een goede gesprekspartner worden voor financieel specialisten en bestuurders?

Dit najaar biedt de VTW Academie een online masterclass ‘Financiën voor de niet-financiële commissaris’ aan. Deelname aan deze online masterclass levert 1 PE punt op. 

In ongeveer 50 minuten geeft Hans van Vark inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk. In dit online college wordt tevens ingegaan op waarop te letten als het gaat om het borgen van de financiële ‘gezondheid’ van de corporatie en het optimaliseren van de inzet van het vermogen ter realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen.

Meer informatie en de online masterclass volgen

Het volledige aanbod online masterclasses bestaat uit 5 korte programma’s rondom essentiële thema’s binnen de woningcorporatie-branche. Andere online masterclasses betreffen de volgende thema’s:

- De wereld van de woningcorporaties (2 PE punten)
- Huurbeleid en betaalbaarheid en de rol van de RvC (1PE punt)
- De RvC vanuit juridisch perspectief (1 PE punt)
De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen (2 PE punten)


Terug