Nieuwsbrief 7 juni 2019

Opdrachtgeverschap in bestuurskamer op de agenda - artikel in Aedes Magazine & handreiking Opdrachtgeverschap geactualiseerd

Margriet Drijver, corporatiebestuurder, en Emile Spek, directeur Huisvesting bij het Amsterdamse ziekenhuis AMC en toezichthouder bij corporatie De Key, zijn op een missie: elke RvC moet professioneel opdrachtgeverschap op de agenda zetten. Of het nu gaat om onderhoud of duurzame innovaties. ‘Samenwerking met leveranciers wordt steeds urgenter.’

Lees verder

‘Toezicht op duurzame inzetbaarheid op agenda’ - Interview met directeur Johannes Osinga van FLOW

Ruim de helft van corporaties heeft geen strategie ontwikkeld voor de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Terwijl de urgentie voor de corporatie steeds groter is geworden om een visie op dit thema te hebben. Dat stelt directeur Johannes Osinga van de stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) die heeft meegewerkt aan de VTW-handreiking over toezicht op duurzame inzetbaarheid.

Lees verder

Professionalisering in september - VTW Academie

Heeft u nog ruimte voor professionalisering in uw agenda komende september? Dan biedt de VTW Academie de volgende mogelijkheden aan:

Lees verder

Hildegard Pelzer: Inzicht in de informatiestroom naar boven

Hildegard Pelzer heeft 25 jaar ervaring als consultant en is al ruim 15 jaar expert op het gebied van governancevraagstukken. In haar werk met toezichthouders en bestuurders combineert Hildegard haar brede strategische en organisatiekundige ervaring met haar achtergrond als psychologe. In 2019 schrijft zij elke maand een artikel voor de VTW nieuwsbrief over governancevraagstukken. In deze editie een bijdrage over inzicht verkrijgen in de informatiestroom naar boven.

Lees verder

Toezicht met Passie: video Marieke Prins, commissaris bij Thuisvester en Zayaz

Waarom ben je toezichthouder? Ben je dan ook maatschappelijk aandeelhouder? Ben ik lokaal aanspreekbaar? Marieke Prins geeft in deze video antwoord op deze vragen. Ook deelt zij het beste advies wat zij ooit heeft gehad en geeft zij het beste advies wat zij aan collega toezichthouders kan geven.

Lees verder

Recensie van “Financiën voor commissarissen en toezichthouders’’ (Mieke Pigeaud-Wijdeveld en Carla van der Weerdt-Norder)

Het boek 'Financiën voor commissarissen en toezichthouders' geeft inzicht in financiële aspecten waarmee interne toezichthouders (commissarissen) kunnen worden geconfronteerd in hun toezichthoudende rol. Wat is een jaarverslag, wat is een jaarrekening en hoe moet ik de posten in die jaarrekening interpreteren? Welke ratio’s zijn relevant en waarom? Waar moet ik op letten bij investeringsbeslissingen? Wat is treasury en wat zijn daarin de risico’s? Welke relatie is er tussen strategisch risicomanagement en financiën? Wat is de rol van de auditcommissie? Hoe bereid ik mij voor op een commissariaat?

VTW lid Marieke Prins beschrijft in deze recensie hoe zij dit boek heeft gelezen en welke waardevolle eye-openers zij hierbij heeft ervaren.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 5: de auditcommissie heeft geen mandaat

Jos Visser is van huis uit registeraccountant en al jarenlang financieel adviseur bij grote ingewikkelde vastgoedprojecten. Sinds een jaar is hij voorzitter van de auditcommissie van een woningcorporatie. In deze commissie worden ook alle projecten met een investering boven 3 miljoen euro besproken.

Lees verder

Staat van de Volkshuisvesting 2019

Minister Ollongren heeft de Staat van de Volkshuisvesting 2019 en onderliggende rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd. In haar begeleidende Kamerbrief zet zij de knelpunten op de woningmarkt uiteen. Zo geeft ze aan dat de slaagkansen van starters die willen huren sinds 2015 is afgenomen. De wachttijden voor een sociale huurwoning in de regio's met een gespannen woningmarkt zijn hoog: gemiddeld 30 maanden; tegen 19 maanden in andere regio's. 

Lees verder

Jaarverslag Autoriteit Woningcorporaties met interview Albert Kerssies

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waar de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) deel van uitmaakt, heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd. 

VTW directeur Albert Kerssies is voor het jaarverslag geïnterviewd om een toelichting te geven op de samenwerking tussen de VTW en de Aw in 2018.

Lees verder