e-NIEUWS 5 april 2019

Woningcorporaties scoren goed op diversiteit (m/v)

Op 28 maart 2019 verscheen in Het Financieele Dagblad het artikel "Gezocht: een commissaris die het glazen plafond aan diggelen slaat". Hierin is te lezen dat woningcorporaties goed scoren op diversiteit (m/v). 

"De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties richtte in 2009 een eigen leergang op voor toezichthouders zonder ervaring. Het initiatief werpt vruchten af: leeftijd en achtergrond worden niet bijgehouden maar het aandeel vrouwelijke rvt-leden is in tien jaar gestegen van 20% naar 34%.

Lees verder

‘We nemen zelf het initiatief om in te grijpen’ - interview met Elma Groen over de VTW commissarissenpool

Elma Groen, veranderkundige en interim-manager, is één van de leden van de commissarissenpool die de VTW eind 2017 heeft opgericht. Bij twee corporaties is Groen vanuit de pool tijdelijk aangesteld om mede orde op zaken te stellen. Wat zijn haar ervaringen en welke lessen heeft zij geleerd die relevant zijn voor het werk van alle commissarissen?

Lees verder

Masterclasses VTW Academie in mei

Voor onderstaande vijf masterclasses in de maand mei zijn nog enkele plaatsen beschikbaar: Boardroom Dynamics; Huurdersbelang en betrokken huurders; sturen en toezicht op cultuur en gedrag; de RvC, de accountant en de auditcommissie; en Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen:

Lees verder

Hildegard Pelzer: 'Digitalisering en MEER'

Hildegard Pelzer heeft 25 jaar ervaring als consultant en is al ruim 15 jaar expert op het gebied van governancevraagstukken. In haar werk met toezichthouders en bestuurders combineert Hildegard haar brede strategische en organisatiekundige ervaring met haar achtergrond als psychologe. In 2019 schrijft zij elke maand een artikel voor de VTW e-NIEUWS over governancevraagstukken. In deze editie een bijdrage over digitalisering en IT.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: volkshuisvestelijke vraagstukken - Casus 2 'Visie of regelgeving?'

Op de agenda van de komende RvC-vergadering staat de jaarrekening. Sinds de Woningwet 2015 is de RvC belast met het vaststellen. Vanzelfsprekend is dit onderwerp een week daarvoor uitvoerig aan de orde geweest in de auditcommissie (AC). De AC adviseert om de activa op basis van de beleidswaarde op de balans te zetten aangezien deze waarde een veel betere benadering is van de vermogenspositie in relatie met het voorgenomen beleid dan de marktwaarde. De bestuurder is het niet eens met dit advies en wijst op de regelgeving die voorschrijft dat de marktwaarde moet worden gehanteerd. 

Lees verder

Gastblog: "Woningcorporaties: vaststellen jaarrekening en de accountantsverklaring"

Veel RvC's van woningcorporaties staan op het punt om tot vaststelling van de jaarrekening 2018 over te gaan. De accountsverklaring die voor de vaststelling noodzakelijk is, ontbreekt echter vaak nog. Accountants wachten met het afgeven van hun verklaring totdat de RJ met een uiting over beleidswaarde komt. Let op dat je op deze verklaring wacht voordat je gaat vaststellen. Er is voldoende tijd. De RvC heeft tot 1 juli om de jaarrekening vast te stellen. Een alternatief voor de RvC is om het besluit tot vaststelling van de jaarrekening buiten vergadering te nemen (indien statutair mogelijk). 

Lees verder

Programma regionale bijeenkomst Duurzaamheid in de praktijk

In mei en juni 2019 organiseert de VTW zes regionale bijeenkomsten over duurzaamheid. Een deel is overdag, een deel is in de avonduren. Het eerste deel van het programma is bij alle bijeenkomsten gelijk; het tweede deel gaat in op de regionale praktijkvoorbeelden. Hieronder de progammaopzet voor de bijeenkomst in Velp. Voor de bijeenkomst in Eindhoven zoeken we nog regionale bijdragen! 

Lees verder

Uitnodiging commissarissen benchmarkonderzoek "Digitale transformatie een uitdaging: gisteren, nu of morgen?" op 7 mei a.s. in Rotterdam

ICT, digitalisering, robotisering, cyber security, big en small data analysis, artificial intelligence zijn allemaal begrippen, waarvan menigeen zich afvraagt wat moet/kan ik daarmee? En voor commissarissen en bestuurders zal die vraag ook worden gesteld m.b.t hun bedrijf. In het 2018/2019 onderzoek zijn Grant Thornton en Board in Balance uitgebreid op een niet technische manier op deze materie ingegaan. Hoe denken de respondenten dat hun bedrijf/organisatie ervoor staat op dat gebied? 

Lees verder

BZK: flinke besparing administratieve lasten voor woningcorporaties

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft een vereenvoudiging van de verslaglegging in de Staatscourant geplaatst. Door een compacte aanvraag die met een 'druk op de knop' gedaan kan worden, dalen volgens berekeningen de administratieve lasten met 25%. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk bevestigt deze berekeningen.

Lees verder

Internetconsultatie wijziging huursomstijging geopend

Afspraken uit het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en de Woonbond hebben gesloten, dienen nog in wetgeving omgezet te worden. Om de snelheid te bevorderen, heeft minister Ollongren hiervoor een internetconsultatie geopend. De consultatie sluit op 26 april a.s.

Lees verder

Aedes: extra verduurzaming alleen als tarieven warmtenetten dalen

Volgens Aedes voorzitter Marnix Norder maken warmtebedrijven nog niet waar dat hun tarieven dalen bij een grootschalige aansluiting van 200.000 sociale huurwoningen op bestaande warmtenetten. Aedes vindt het aanbod onvoldoende voor de overstap van gas naar warmte. 

Lees verder