Woningcorporaties scoren goed op diversiteit (m/v)

Op 28 maart 2019 verscheen in Het Financieele Dagblad het artikel "Gezocht: een commissaris die het glazen plafond aan diggelen slaat". Hierin is te lezen dat woningcorporaties goed scoren op diversiteit (m/v). 

"De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties richtte in 2009 een eigen leergang op voor toezichthouders zonder ervaring. Het initiatief werpt vruchten af: leeftijd en achtergrond worden niet bijgehouden maar het aandeel vrouwelijke rvt-leden is in tien jaar gestegen van 20% naar 34%. Het aandeel vrouwelijke corporatiebestuurders steeg tussen 2014 en 2016 van 21% naar 29%. Het glazen plafond lijkt dus inderdaad van bovenaf te kunnen worden stukgeslagen.”

(bron: Het Financieele Dagblad, auteursrecht is voorbehouden aan Het Financieele Dagblad) 

Ontwikkeling van het aandeel vrouwen binnen RvC's van woningcorporaties vanaf 2005 (bron: VTW)

 


Terug