Gastblog: "Woningcorporaties: vaststellen jaarrekening en de accountantsverklaring"

Veel RvC's van woningcorporaties staan op het punt om tot vaststelling van de jaarrekening 2018 over te gaan. De accountsverklaring die voor de vaststelling noodzakelijk is, ontbreekt echter vaak nog. Accountants wachten met het afgeven van hun verklaring totdat de RJ met een uiting over beleidswaarde komt. Let op dat je op deze verklaring wacht voordat je gaat vaststellen. Er is voldoende tijd. De RvC heeft tot 1 juli om de jaarrekening vast te stellen. Een alternatief voor de RvC is om het besluit tot vaststelling van de jaarrekening buiten vergadering te nemen (indien statutair mogelijk).
[Noot VTW: de modelstatuten van Aedes / VTW staan dit toe]

Op de agenda van de komende RvC vergadering staat nu vaak de vaststelling van de jaarrekening 2018. De verklaring van de accountant is er nu meestal nog niet. Accountants wachten met het afgeven van hun verklaring op de RJ. De uiting wordt binnen twee weken verwacht.

Een RvC mag de jaarrekening alleen vaststellen na ontvangst van de verklaring van de accountant. In de Woningwet staat dat de jaarrekening niet wordt vastgesteld, indien de RvC geen kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt (art. 37 lid 4 Woningwet). Wees hier dus voorzichtig mee. Neem geen vaststellingsbesluit onder voorbehoud van de accountantsverklaring, maar wacht met het vaststellen tot de verklaring binnen is. Op de volgende RvC vergadering kan de jaarrekening dan vastgesteld worden. Het kan zijn dat dit niet mogelijk is omdat die vergadering pas na 1 juli plaatsvindt. Een alternatief is dan om het besluit tot vaststelling jaarrekening 2018 buiten vergadering te nemen. De RvC behandelt de inhoud van de jaarrekening tijdens de komende vergadering, maar neemt het formele besluit tot vaststelling jaarrekening pas na ontvangst van de verklaring van de accountant. Dit besluit wordt buiten vergadering genomen. Voor een besluit buiten vergadering hoeft de RvC niet opnieuw fysiek bij elkaar te komen.

Mocht er wel een vaststelling onder voorbehoud zijn genomen, neem dan alsnog na ontvangst van de verklaring een juist vaststellingsbesluit.

Florien van Pelt & Eelkje van de Kuilen
AKD Advocaten & Notarissen www.akd.nl 


Terug