e-NIEUWS 18 januari 2019

Van de voorzitter - Ontwikkelingen en activiteiten

Vanaf deze plaats wens ik al onze leden en relaties het beste voor 2019. Dit jaar staat in het teken van de evaluatie van de Woningwet, de evaluatie van de WNT en de voortgang van belangrijke thema’s voor de volkshuisvesting: duurzaamheid, de financiële positie van de corporaties en de plaats van de corporatie binnen de lokale en maatschappelijke verbanden.

Lees verder

‘Onderhoudsuitgaven’, ten laste van het resultaat of als investering; een Salomonsoordeel?

Accountant Hans van Vark neemt u in dit artikel mee in een eenduidige en praktische verantwoording van de uitgaven die met de instandhouding van het vastgoed van de corporatie zijn gemoeid. In het bijzonder gaat hij in op de onderhoudsuitgaven en op de richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving over de verantwoording van 'groot onderhoud'. 

Lees verder

‘We zijn de buitenboordmotor van Den Helder’ - interview met bestuurder en RvC voorzitter over juridische splitsing

De corporaties die met de komst van de Woningwet kozen voor een juridische splitsing van de sociale woningvoorraad (DAEB) en commerciële activiteiten (niet-DAEB), zijn op één hand te tellen. Woningstichting Den Helder is er één van. Volgens directeur-bestuurder Robbert Waltmann is deze splitsing nodig om de sociale woningvoorraad te beschermen én om de marinestad verder te ontwikkelen. De RvC heeft het proces in de afgelopen jaren kritisch gevolgd.

Lees verder

Inspiratiegroepen VTW Academie 2019

Bent u toe aan verdieping in uw eigen professionalisering als commissaris? Staat u open voor nieuwe inspiratie die deze zoektocht u kan brengen in uw bestuurlijk werk? Neem dan deel aan één van de inspiratiegroepen van de VTW Academie. 

Lees verder

Stageplaatsen gezocht voor Leergang "de aankomende commissaris" 2018-2019

De VTW organiseert voor de zesde keer de Leergang "de aankomende commissaris". De leergang die één jaar duurt en is gestart op 28 november jl. bestaat uit zeven dagen met diverse masterclasses en een traineeship (stage) van één jaar bij een raad van commissarissen van een woningcorporatie. Voor de stages, die een essentieel onderdeel vormen van deze leergang, zijn we nog op zoek naar enkele geschikte stageplekken bij corporatie-RvC’s. 

Lees verder

Proef verlichte procedure "fit en proper" toets start binnenkort

Zoals u wellicht weet, start de Autoriteit Woningcorporaties in overleg met de VTW dit jaar een proef met een verlichte procedure voor de zogenoemde "fit en proper toets". De Aw geeft een positieve zienswijze af, bij een goed onderbouwde motivatie van de RvC waarom zij tot deze keuze gekomen is. 

Lees verder

Onderzoek Platform31 over rol huurders bij prestatieafspraken

Platform31 heeft onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van huurders bij prestatieafspraken. Uit het onderzoek blijkt, zo schrijft Platform31, dat huurdersorganisaties nog beter betrokken willen worden. Ze doen hun best om volwaardig mee te draaien, maar geven aan dat het veel werk is. De meeste huurders willen meer aan de voorkant van het proces betrokken worden, zodat ze echt kunnen meedenken met het beleid. Ze willen vooraf meepraten in plaats van achteraf. 

Lees verder

Gezocht: RvC's die van spelletjes houden!

Wilt u met uw RvC eens het spel 'Visie op wonen en wijken' spelen om vanuit uw rol als toezichthouder naar het lokale woonbeleid te kijken? De VTW biedt één RvC deze mogelijkheid. Het spel is door Platform31 ontworpen om inzichtelijk te maken hoe bewoners, corporaties en gemeenten hun rol zien bij het aanpakken van de opgaven in de wijk. 

Lees verder

Rechtbank in kort geding schorst een besluit van de RvC over de schorsing van de bestuurder

Op 18 december 2018 heeft de rechtbank Overijssel een besluit van de RvC geschorst om de bestuurder van een woningcorporatie te schorsen. In deze casus heeft de RvC volgens de rechter niet de juiste procedure gevolgd, die is voorgeschreven in de modelstatuten van Aedes en VTW. 

Lees verder

Aedes stelt sectoradviescommissie Vestia in

Aedes heeft op verzoek van Vestia een sectoradviescommissie ingesteld die een advies uitbrengt over een mogelijke tweede saneringsaanvraag door de woningcorporatie. In de Governancecode woningcorporaties van Aedes en VTW is immers opgenomen dat indien een corporatie een saneringsaanvraag voorbereidt, zij verplicht is advies te vragen aan een commissie met vertegenwoordigers van andere corporaties. 

Lees verder