Gezocht: RvC's die van spelletjes houden!

Wilt u met uw RvC eens het spel 'Visie op wonen en wijken' spelen om vanuit uw rol als toezichthouder naar het lokale woonbeleid te kijken? De VTW biedt één RvC deze mogelijkheid. Het spel is door Platform31 ontworpen om inzichtelijk te maken hoe bewoners, corporaties en gemeenten hun rol zien bij het aanpakken van de opgaven in de wijk.

Het spel ‘Visie op wonen en wijken’ brengt rollen en belangen in kaart en helpt u bij het bepalen en het gezamenlijk stellen van prioriteiten, bijvoorbeeld ten behoeve van prestatieafspraken. Een leuk idee wellicht voor een strategie sessie, opmaat voor de zelfevaluatie, of nadere kennismaking met uw raad.

Interesse om dit spel in een speciale variant voor toezichthouders, inclusief  begeleiding te spelen? Stuur dan een mail naar bureau@vtw.nl o.v.v. 'Wonen en wijkenspel'. De VTW kiest uit de inzendingen één RvC en neemt de kosten voor zijn rekening. 

 


Terug