Stageplaatsen gezocht voor Leergang "de aankomende commissaris" 2018-2019

De VTW organiseert voor de zesde keer de Leergang "de aankomende commissaris". De leergang die één jaar duurt en is gestart op 28 november jl. bestaat uit zeven dagen met diverse masterclasses en een traineeship (stage) van één jaar bij een raad van commissarissen van een woningcorporatie. Voor de stages, die een essentieel onderdeel vormen van deze leergang, zijn we nog op zoek naar enkele geschikte stageplekken bij corporatie-RvC’s.

Van de RvC vragen wij dat de trainee in principe alle vergaderingen en andere bijeenkomsten kan bijwonen (uitzonderingen mogelijk). Heeft uw RvC tijd en ruimte om een deelnemer aan de zesde leergang een stageplek aan te bieden dan verzoeken wij u uiterlijk vrijdag 25 januari 2019 een mail te sturen naar vtw@academievoortoezichthouders.nl.

Wat biedt dit uw raad van commissarissen?
• Een frisse kijk vanuit een ander perspectief;
• Externe observaties en bevindingen op uw RvC;
• Een meerwaarde om de opgedane observaties van de deelnemer tot u te nemen;
• De kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het diversiteitsgehalte binnen RvC’s.

De leergang richt zich op de ‘nieuwe’ commissaris. Concreet gaat het om deelnemers tussen 35 en 50 jaar die geen of zeer beperkte toezichtervaring hebben. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang is rekening gehouden met een goede balans tussen mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen). 

De leergang wil zo voor talentvolle, potentiële ‘nieuwe’ commissarissen de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC en fit-en-proper test van de Autoriteit wooncorporaties) vergroten. Hiermee willen we bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s en daarmee het versterken van het intern toezicht. We hopen dat u de mening met ons deelt dat dit een belangrijke doelgroep is en kijken uit naar uw reactie. Waarvoor alvast hartelijk dank!
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen via vtw@academievoortoezichthouders.nl of tel: 0570-760006.


Terug