Aedes stelt sectoradviescommissie Vestia in

Aedes heeft op verzoek van Vestia een sectoradviescommissie ingesteld die een advies uitbrengt over een mogelijke tweede saneringsaanvraag door de woningcorporatie. In de Governancecode woningcorporaties van Aedes en VTW is immers opgenomen dat indien een corporatie een saneringsaanvraag voorbereidt, zij verplicht is advies te vragen aan een commissie met vertegenwoordigers van andere corporaties. 

In de commissie zitten bestuurders Mieke van den Berg (vz, Eigen Haard), Sander Heinsman (Portaal), Harro Eppinga (Elkien), Dick Mol (WBO) en experts Wim Corsten en Jan van der Schaar. 

Lees hier het bericht op de website van Aedes.


Terug