Van de voorzitter - Ontwikkelingen en activiteiten

Vanaf deze plaats wens ik al onze leden en relaties het beste voor 2019. Dit jaar staat in het teken van de evaluatie van de Woningwet, de evaluatie van de WNT en de voortgang van belangrijke thema’s voor de volkshuisvesting: duurzaamheid, de financiële positie van de corporaties en de plaats van de corporatie binnen de lokale en maatschappelijke verbanden.

De rol van het toezicht is hierbij uitermate belangrijk voor zowel de korte als de lange termijn. Om u hierbij te ondersteunen, organiseert de VTW het komende jaar weer tal van activiteiten. We komen graag tegemoet aan de wens vanuit de leden om meer regionaal zichtbaar te zijn. Zo gaan we in de eerste helft van 2019 vijf keer het land in voor bijeenkomsten over duurzaamheid en innovatie bij corporaties. Na de zomer zijn er vijf bijeenkomsten over financiën en de gevolgen voor beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Intussen wachten we op de beleidsvoornemens van de minister over de Evaluatie van de Woningwet. Kijk hier naar een filmpje over de stand van zaken tot nu toe. U leest meer over onze visie op de evaluatie van de wet en visitatie in ‘Een toekomstgerichte Woningwet’. Ook is het ministerie inmiddels gestart met de evaluatie van de Wet Normering Topinkomens. De VTW zal de leden bevragen naar hun ervaringen met de WNT.

Save the date: ledencongres op 20 september
Zet u alvast de datum van 20 september 2019 in de agenda? Dan is het jaarlijkse ledencongres met als onderwerp: de governance van lokale netwerken. Hoe kan vanuit het toezicht een bijdrage worden geleverd aan de maatschappelijke vraagstukken binnen de lokale setting? Ik kijk uit naar de inspirerende gesprekken die we daarover met elkaar gaan voeren.

We komen goed uit de startblokken. Op 1 februari a.s hoop ik u te mogen begroeten op ons kantoor in Zoetermeer voor een ledenbijeenkomst over de Aedes-benchmark. De herinnering is vandaag door het bureau verzonden.

Guido van Woerkom
voorzitter VTW


Terug