e-NIEUWS 19 juli 2018

Van de voorzitter - 'De motor wordt gestart'

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn op 10 juli jl. bekend gemaakt en er ligt een flinke opgave voor de woningcorporaties om een belangrijke bijdrage te leveren aan doelstellingen voor duurzaamheid en energietransitie.

De gepresenteerde hoofdlijnen geven een globale richting aan. De invulling - door het kabinet, door gemeenten en door corporaties - volgt nog. Volgens Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving, is het duidelijk: de corporaties met hun meer dan 2 miljoen sociale huurwoningen, moeten als "startmotor" dienen voor de energietransitie. Er is dus werk aan de winkel.

Lees verder

Presentatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op 10 juli jl. is onder voorzitterschap van Ed Nijpels het voorstel presenteert voor een Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Het kabinet en de Tweede Kamer dienen nu richtinggevende keuzes te maken. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. Als het tempo erin blijft, ligt er eind dit jaar een akkoord met handtekeningen. Dat blijkt uit het nieuwsbericht over de gemaakte afspraken. 

Lees verder

Aedes: extra geld nodig voor versnellen verduurzaming huurwoningen

De bijdrage van woningcorporaties aan de verduurzaming mag niet ten koste gaan de kerntaken. Een versnelling is niet mogelijk zonder daar extra geld in te investeren. Dat is de conclusie van een ledencongres van Aedes op 6 juli jl.

Lees verder

Verslag themabijeenkomst 'Toezicht op duurzaamheid' - 28 juni 2018

Op 28 juni hield de VTW, voorafgaande aan de ledenvergadering, de themabijeenkomst "Toezicht op duurzaamheid". Voorzitter Guido van Woerkom opende de bijeenkomst. Hij stelde erop dat verduurzaming een derde afwegingsfactor is geworden in de corporatiesector, naast beschikbaarheid en betaalbaarheid. Voor corporaties is dat volgens de voorzitter een extra uitdaging. Het maakt de afwegingen ingewikkelder, maar het is wel een belangrijke extra verantwoordelijkheid: "Ongeveer een derde van de Nederlandse CO2 uitstoot komt uit de bebouwde omgeving. En in dat stuk heeft de corporatiesector een belangrijke bijdrage te leveren."

Lees verder

Nog enkele plekken vrij voor de Leergang "De aankomende commissaris"

Bent of kent u een aankomende commissaris die een leergang wil volgen om de kans op toegang tot een commissariaat (selectie door de RvC en fit-en-proper test van de Autoriteit Woningcorporaties) te vergroten en bij te dragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC's?

Lees verder

Interview RvC Woonborg - 'Een mix van spel en goede gesprekken'

Voorzitter Emme Groot en vicevoorzitter Annette Stekelenburg van de RvC van corporatie Woonborg kunnen het iedereen aanraden: speel tijdens een RvC-bijeenkomst over een thema eens Monopoly met straten uit het werkgebied van de corporatie in plaats van alleen te luisteren naar presentaties met PowerPoint. "We hebben inhoudelijke gesprekken gevoerd, en het was echt leuk."

Lees verder

Kabinet komt met voorstel vereenvoudiging markttoets

Minister Ollongren heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de markttoets te vereenvoudigen. Hierdoor wijzigt het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). 

Lees verder

Meedenkers gezocht!

Wilt u op 4 september a.s. met ons meedenken over het plenaire programma bij het jaarlijkse VTW ledencongres, het "Congrestival"? Kom dan naar de voorbereidende sessie voor meedenkers! 

Lees verder

Wie schrijft een recensie van o.a. 'De kracht van een goede opdracht'?

Onlangs werd het boek 'De kracht van een goede opdracht' van Marjet Rutten gepresenteerd. De VTW zoekt een lid dat over dit boek een recensie wil schrijven. Als recensent krijg je in overleg een boek toegestuurd waar je binnen drie tot zes weken een recensie over schrijft. Die recensie wordt indien nodig geredigeerd en vervolgens geplaatst op de website van de VTW en in de e-NIEUWS. Het boek dat je als recensent ontvangt, mag je houden; het werk is verder onbezoldigd. 

Lees verder

BZK: Oplossing voor financiële problemen Woonstichting Geertruidenberg (WSG)

Minister Ollongren (BZK) heeft op 29 juni een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de oplossing voor de financiële problemen bij Woonstichting Geertruidenberg. In haar brief gaat ze in op haar besluit op de aanvraag voor saneringssubsidie. Acht woningcorporaties nemen het bezit van WSG over, een deel van de leningen wordt met saneringssubsidie worden afgewikkeld en een deel wordt het WSW aangesproken op basis van de verstrekte borgtochten. De kosten voor deze oplossing bedragen €554 miljoen euro, die door de corporatiesector gedragen wordt. 

Lees verder