Presentatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op 10 juli jl. is onder voorzitterschap van Ed Nijpels het voorstel presenteert voor een Klimaatakkoord op hoofdlijnen. Het kabinet en de Tweede Kamer dienen nu richtinggevende keuzes te maken. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. Als het tempo erin blijft, ligt er eind dit jaar een akkoord met handtekeningen. Dat blijkt uit het nieuwsbericht over de gemaakte afspraken. 

Het Klimaatberaad bestaat uit vijf sectortafels: Electiciteit, Gebouwde Omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. De woningcorporatiesector heeft vooral te maken met de sectortafel Gebouwde Omgeving, onder voorzitterschap van Diederik Samsom. Onlangs sprak hij op de VTW themabijeenkomst 'Toezicht op duurzaamheid'

Wijk voor wijk verduurzamen
Woningen en gebouwen worden wijk voor wijk verduurzaamd. Dat kan bijvoorbeeld met warmtenetten, helemaal elektrisch, met warmtepompen of met duurzaam gas. Dit wordt lokaal maatwerk. De gemeentes maken daar plannen voor en doen dit in overleg met bewoners. Met een verschuiving in de energiebelasting wordt het gebruik van aardgas ontmoedigd en het gebruik van schone stroom aangemoedigd. Met een nieuw soort lening, de gebouwgebonden financiering, wordt het voor huizenbezitters eenvoudiger om ook maatregelen te nemen. Isoleren moet zo’n 25 procent goedkoper worden.
De woningbouwverenigingen krijgen een rol als startmotor. Zij bezitten veel huizen waardoor de verduurzaming grootschalig kan. Dan dalen de kosten en wordt het ook aantrekkelijk voor mensen met een koopwoning. 

Lees hier het Voorstel tot hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord


Terug