Aedes: extra geld nodig voor versnellen verduurzaming huurwoningen

De bijdrage van woningcorporaties aan de verduurzaming mag niet ten koste gaan de kerntaken. Een versnelling is niet mogelijk zonder daar extra geld in te investeren. Dat is de conclusie van een ledencongres van Aedes op 6 juli jl.

Gebouwde Omgeving
Aedes in één van de partijen aan de sectortafel Gebouwde Omgeving, onder leiding van Diederik Samsom. De corporaties vinden dat niet alles tegelijk financieel mogelijk is en dat verduurzaming niet ten koste mag gaan van betaalbaarheid en beschikbaarheid. Zoals Aedes voorzitter Marnix Norder zei op de VTW themabijeenkomst op 28 juni, willen corporaties graag een bijdrage leveren, maar een voortrekkersrol op het gebied van innovatie - wat vaak gemoeid gaat met extra kosten - ligt niet in de rede. 

In het Aedes congres is vastgelegd dat corporaties het Klimaatakkoord alleen zullen tekenen als er harde afspraken zijn over financiering. Versnellen kan alleen met extra geld. Ook moet er rekening gehouden worden met de positie van individuele corporaties in relatie tot hun werkgebied. Marnix Norder schreef er een blog over.

Startmotor
Samen met de installateurs, energienetbeheerders en warmtebedrijven heeft Aedes een voorstel gedaan om 100.000 woningen sneller te verduurzamen. Deze zogeheten "startmotor" levert volgens de partijen een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Norder noemt het een aanbod dat het kabinet niet kan weigeren. Lees hier meer over de startmotor.

Meer informatie
Voorstel tot hoofdlijnen Klimaatakkoord - voor de Gebouwde Omgeving (pdf, 4 pagina's)
Voorstel tot hoofdlijnen Klimaatakkoord - hele rapport met alle sectortafels (pdf, 89 pagina's)
Nieuwsbericht VTW over de presenatie van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord
Verslag van de VTW themabijeenkomst "Toezicht op duurzaamheid" - 28 juni 2018


Terug