e-NIEUWS 27 april 2018

VTW Bureau gesloten in verband met meivakantie

In verband met Koningsdag en de daaropvolgende meivakantie is het VTW Bureau gesloten van 27 april tot en met 7 mei. Vanaf dinsdag 8 mei kunt u voor uw vragen weer terecht bij de medewerkers van het VTW Bureau. 

Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen met directeur Albert Kerssies via 06 29 60 67 02. De Hulplijn Commissarissen is bereikbaar via 06 - 15 88 85 66.

Lees verder

‘Er komt veel meer op sector af dan label B’ - interview met Elfrieke van Galen over duurzaamheid

Een deel van de commissarissen en toezichthouders bij corporaties realiseert zich nog onvoldoende dat de opgave op het terrein van duurzaamheid veel verder gaat dan energielabel B. Dat stelt Elfrieke van Galen, commissaris bij Ymere. Zij geeft in opdracht van de VTW een masterclass duurzaamheid. "Er komt veel meer op de sector af."

Lees verder

Huurverlaging, kan het? - Column van Ronald Paping, directeur Woonbond

Dat huurverlaging wenselijk is, staat buiten kijf. Dat stelt Ronald Paping, directeur van de Woonbond in een column voor e-NIEUWS. Veel huurders kunnen niet meer rondkomen omdat de huren fors gestegen zijn en de inkomens gemiddeld gedaald. Daarnaast zijn de zogenaamde "sociale huren" in de corporatiesector relatief enorm duur geworden, zeg maar "dure huren." De vierkante meter prijs van sociale huurwoningen ligt gemiddeld zo'n 40% hoger dan koop als rekening wordt gehouden met de hypotheekrenteaftrek.

Lees verder

Meerdere kandidatenplekken vrij voor leergang "De aankomende commissaris"

De VTW Academie start in de zomer van 2018 met de zesde leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Op dit moment zijn er nog meerdere kandidatenplekken vrij voor deze leergang. Via een selectieprocedure kunt u kans maken op een kandidatenplek in het programma van de leergang "De aankomende commissaris."

Lees verder

Reactietermijn RvC's voor enquête Evaluatie Woningwet verlengd tot 2 mei

Als onderdeel van de evaluatie van de herziening van de Woningwet wordt door Companen onderzoek gedaan onder betrokkenen en belanghebbenden naar de ervaringen met de wetswijziging. De voorzitter van uw RvC heeft  enige tijd geleden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de online enquête.  

Companen en het ministerie van het BZK hebben besloten de sluitingsdatum van de enquête met een week te verlengen. Als u nog geen gelegenheid hebt gehad om de vragenlijst in te vullen kan dat nog tot en met 2 mei.

Lees verder

Autoriteit: meeste corporaties voldoen op hoofdlijnen aan criteria goede governance

De meeste van de 146 onderzochte woningcorporaties voldoen op hoofdlijnen aan de criteria voor goede governance. Een verdere verbetering van ‘goed bestuur’ is wenselijk, blijkt uit een overzicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van in 2017 uitgevoerde governance-inspecties.

Lees verder

Inspiratiebijeenkomst NVTZ en VTW over de aanpak van de schulddienstverlening - 28 maart 2018

De VTW organiseert met de NVTZ thematische bijeenkomsten op het vlak van 'Zorg, Wonen en Welzijn'. Deze inspiratiesessies gaan over drie kwetbare doelgroepen: "mensen met verward gedrag", "eenzaamheid en ouderen" en "mensen met schulden." Het laatste onderwerp is besproken in een inspiratiesessie op 28 maart jl. 
Wat de rol van de RvC of RvT in het oplossen van de problematiek rond verwarde mensen, eenzaamheid en problematische schulden? Hoe kunnen de toezichthouders vanuit de bedoeling van de corporatie bijdragen aan de doelstelling van een leefbare buurt? 

Lees verder