Reactietermijn RvC's voor enquête Evaluatie Woningwet verlengd tot 2 mei

Als onderdeel van de evaluatie van de herziening van de Woningwet wordt door Companen onderzoek gedaan onder betrokkenen en belanghebbenden naar de ervaringen met de wetswijziging. De voorzitter van uw RvC heeft  enige tijd geleden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de online enquête.  

Companen en het ministerie van het BZK hebben besloten de sluitingsdatum van de enquête met een week te verlengen. Als u nog geen gelegenheid hebt gehad om de vragenlijst in te vullen kan dat nog tot en met 2 mei.

Companen geeft hierbij het volgende aan: "We horen in de praktijk dat de vragenlijst lang en gedetailleerd is. Dat herkennen we. Dit detailniveau is gekozen om uw input ook echt te kunnen vertalen naar de betreffende wettelijke maatregelen, zodat helder is wat werkt en wat niet. Uw reactie is van belang om vast te stellen of de wet werkt zoals deze beoogd is en zal worden gebruikt om te bepalen op welke punten de Woningwet aanpassing behoeft. Dit is de kans om uw mening hierover te geven."

Hoewel de VTW geen partij is bij deze enquête, sluiten we ons aan bij de oproep van Companen en verzoeken wij onze leden deze enquête in te vullen.


Terug