Autoriteit: meeste corporaties voldoen op hoofdlijnen aan criteria goede governance

De meeste van de 146 onderzochte woningcorporaties voldoen op hoofdlijnen aan de criteria voor goede governance. Een verdere verbetering van ‘goed bestuur’ is wenselijk, blijkt uit een overzicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van in 2017 uitgevoerde governance-inspecties.

De Autoriteit heeft geconcludeerd dat 99 onderzochte corporaties voldeden aan de criteria voor goede governance (89 aan de minimumeisen, 10 zaten daar boven). Dat betekent ook dat 27 corporaties om uiteenlopende redenen niet voldoen aan de minimumeisen. De VTW en de Aw zullen op basis van de governance inspecties 2017 na de zomer regionale bijeenkomsten organiseren voor VTW leden over de lessons learned uit de governance inspecties.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Autoriteit Woningcorporaties (d.d. 19 april 2018)
Overzicht governance-inspecties 2017 (pdf)


Terug