‘Er komt veel meer op sector af dan label B’ - interview met Elfrieke van Galen over duurzaamheid

Een deel van de commissarissen en toezichthouders bij corporaties realiseert zich nog onvoldoende dat de opgave op het terrein van duurzaamheid veel verder gaat dan energielabel B. Dat stelt Elfrieke van Galen, commissaris bij Ymere. Zij geeft in opdracht van de VTW een masterclass duurzaamheid. "Er komt veel meer op de sector af."

Tekst: Lisette Vos

Van Galen was één van de leden van de VTW-werkgroep duurzaamheid die een handleiding voor VTW-leden over dit thema heeft opgesteld. Volgens haar moeten alle VTW-leden basiskennis hebben over duurzaamheid én door de bril van de commissaris of toezichthouder naar dit thema kunnen kijken. Dit is ook de insteek van de masterclass die Van Galen in opdracht van de VTW voor de leden geeft.

Routekaart Aedes
Volgens Van Galen is het thema duurzaamheid niet meer alleen een zaak van groene "believers" die als toezichthouders actief zijn, maar ook van commissarissen die persoonlijk minder bij dit thema betrokken zijn. Toch bleek tijdens de eerste masterclass dat een deel zich nog onvoldoende realiseert wat er op de sector afkomt. Zo kent niet iedereen de routekaart die Aedes samen met corporaties heeft ontwikkeld om de doelstelling voor 2050 - alle woningen CO2 neutraal - te halen. 

Klimaattafels
Ook heeft het klimaatakkoord van Parijs meer gevolgen voor de sector dan een deel van de commissarissen zich realiseert. Onder voorzitterschap van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom worden aan één van de vijf klimaattafels (Gebouwde omgeving) afspraken gemaakt om het akkoord uit te voeren. Onder meer Aedes praat mee aan deze tafel. Doel is een reductie van 49 procent CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990).  "Dat bereik je niet alleen met een gemiddeld energielabel B voor alle woningen," aldus Van Galen.

Circulaire economie
In de VTW-masterclass schetst Van Galen ook de ontwikkelingen in de sector op het gebied van energie en circulaire economie. Dat laatste thema gaat ook over risicobeheersing, stelt ze, en is dus relevant voor toezichthouders. "Nu de economie aantrekt, stijgen de bouwkosten. Circulaire economie kàn kosten besparen. Het gaat niet alleen over hergebruik van bestaande materialen, maar ook over het design van woningen, waarvan onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden." 

Meerdere wegen naar Rome
Daarnaast polst Van Galen welke vragen er leven. Zo wilden de deelnemers tijdens de eerste masterclass meer weten over hoe de energietransitie in Nederland betaald gaat worden, inclusief de financiering van duurzame maatregelen door corporaties. Ook waren er vragen over hoe zij de juiste technische toepassingen kunnen kiezen, en hoe duurzaamheid zich verhoudt tot de thema's beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Na een goede discussie werd in ieder geval duidelijk dat er meerdere wegen naar Rome leiden om duurzame doelstellingen te bereiken. "Commissarissen moeten zich ook bewust zijn van hun eigen voorkeur, zoals wind- of zonne-energie. Zij moeten die opzij kunnen zetten, en de juiste vragen stellen om de strategische keuzes scherp te krijgen."

Ga gesprek aan
Tot slot: wat staat commissarissen en toezichthouders bij corporaties te doen als het gaat om duurzaamheid? Van Galen: "Ga het gesprek aan met de bestuurder over wat de ambities van de corporatie zijn. Vraag naar de Aedes-routekaart. En zorg ervoor dat je een basiskennis hebt over duurzaamheid."

Samsom geeft tekst en uitleg
Tijdens de themabijeenkomst Toezicht op duurzaamheid, gekoppeld aan de ALV van de VTW op 28  juni, is Diederik Samsom aanwezig. Hij geeft tekst en uitleg over de klimaattafel Gebouwde omgeving, inclusief de laatste stand van zaken. Deze bijeenkomst begint na de ALV om 20 uur in Soesterberg.

Interesse in de VTW-masterclass duurzaamheid?
Wilt u meer weten of een masterclass duurzaamheid van één dag volgen? Kijk dan op:
https://vtw-academie.nl/opleidingen/masterclass-toezicht-op-duurzaamheid/

Meer informatie over themabijeenkomst Toezicht op duurzaamheid op 28 juni:
https://www.vtw.nl/agenda/vtw-alv-en-themabijenkomst-toezicht-op-duurzaamheid


Kijk voor meer informatie over VTW en duurzaamheid op:
https://www.vtw.nl/nieuws/vtw-onderstreept-belang-toezicht-op-duurzaamheid


De VTW-handleiding duurzaamheid, vindt u hier:
https://www.vtw.nl/data/media/files/Toezicht_op_duurzaamheid.pdf

 


Terug