e-NIEUWS 13 april 2018 (nr. 1)

Reflectie over het ongezegde in de boardroom

"Raden van commissarissen of toezicht van woningcorporaties moeten de tijd nemen om te reflecteren over wat ongezegd blijft in de boardroom." De presentatie over het promotie-onderzoek van Marilieke Engbers van de Vrije Universiteit over dit onderwerp gaf tijdens de VTW-bijeenkomst veel stof tot nadenken. "Het gaat om bewustwording."

Lees verder

Evaluatie Woningwet: enquête RvC voorzitters verzonden

In januari is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestart met de evaluatie van de Woningwet 2015. Het ministerie evalueert aan de hand van drie sporen: (1) analyse van de dVi; (2) de relatie Aw en WSW; en (3) het ophalen van ervaringen uit de sector. De VTW is betrokken bij de evaluatie middels de klankbord-groep van BZK, waarin ook Aedes, Woonbond, VNG, Stichting Visitatie, WSW, Aw en IBVN vertegenwoordigd zijn. De VTW heeft daarnaast ook een ledenwerkgroep ingesteld.

Lees verder

‘Corporaties onderschatten digitale transformatie’ - interview met Rodria Laline, toezichthouder bij Rochdale

Corporaties onderschatten de gevolgen van de digitale transformatie. Dat stelt Rodria Laline die als commissaris digitalisering en transformatie bij de Amsterdamse corporatie Rochdale is aangesteld. Volgens haar is het "absoluut noodzakelijk" dat elke RvC een commissaris heeft met kennis en ervaring op dit terrein. Sterker nog: de RvC is verantwoordelijk. 

Lees verder

'Waar blijven de jonge toezichthouders?' - artikel in Aedes Magazine

Van de leden van de VTW is niet meer dan 3 procent jonger dan 40 jaar. Dat cijfer bevestigt het beeld dat verreweg de meeste toezichthouders op leeftijd zijn. Kan het ook anders? Wat is de meerwaarde van een jonge commissaris in de raad? Drie jonge toezichthouders bij corporaties over hun drijfveren en ambities. 

Interviews met:

Annemiek Florisson (26) - toezichthouder bij Idealis (Wageningen)
Steven Menke (29) - toezichthouder bij SSH (hoofdvestiging Utrecht)
Gabriel Kaplin (30) - toezichthouder biij De Goede Woning (Rijssen)

Lees hier het artikel uit Aedes Magazine online

Lees verder

“Leer gedrag bestuurder te lezen” - over de masterclass Boardroom Dynamics van de VTW Academie

Hannah Bovenkerk en Peter Ruigrok hebben een achtergrond als (interim)bestuurder, toezichthouder, visitator en boardroomconsultant bij overheids- en not-for-profit organisaties. Zij kennen de bestuurskamer bij woningcorporaties van binnen en buiten. Samen geven ze de masterclass Boardroom Dynamics, onderdeel van de vernieuwde VTW Academie. 

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 7: Netwerk van de Raad van Commissarissen, wel of niet gebruiken?

De bestuurder geeft in de Raad van Commissaris aan dat hij een groot conflict heeft met een belangrijke leverancier. Hij heeft al enige gesprekken met die leverancier gevoerd en hem ook juridisch aansprakelijk gesteld voor het niet leveren van de afgesproken dienstverlening. Dit feit is al enige malen besproken binnen zowel de voltallige Raad als in het voorzitter-overleg.

Lees verder

Vijf redenen voor woningcorporaties om te verduurzamen

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, betoogt in dit artikel waarom corporaties zouden moeten verduurzamen en geeft hier vijf redenen voor.
De wereld van de volkshuisvesting is een complexe wereld. Dat heeft te maken met maatschappelijke belangen en geld, maar ook met visie. Je kunt discussiëren over de vraag of een woningcorporatie een smalle of een brede taakopvatting hoort te hebben. Maar de echte vraag is of je naar de korte of lange termijn kijkt. 

Lees verder

Naleving PE-lidmaatschapseis 2017 en evaluatie PE-systeem

Per 1 januari 2018 heeft 98 procent van de leden voldaan aan de PE lidmaatschapseis 2017 (minimaal 5 uren/punten bij een commissariaat van één volledig jaar).  Ruim 2 procent van de leden heeft (nog) geen of onvoldoende PE punten geregistreerd; hierbij gaat het om één lid met uitstel. Als eerste stap in de interne procedure handhaving lidmaatschapseisen heeft het bestuur de betreffende leden gevraagd om uitleg. 

Lees verder