e-NIEUWS 23 maart 2018 (nr. 2)

‘Autoriteit woningcorporaties moet risicogericht toezicht corporaties waarmaken ’

In de Woningwet 2015 is de positie van het interne toezicht versterkt. Dit is een logisch gevolg van de parlementaire enquête woningcorporaties, waarin o.a. werd geconcludeerd dat het interne toezicht niet adequaat had opgetreden bij de incidenten in de corporatiesector. Deels ook omdat hiertoe de middelen ontbraken.

Lees verder

Objectieve besluitvorming in de boardroom, een utopie?

Wat is 'objectieve besluitvorming' in de boardroom? En bestaat dat eigenlijk wel? Dat was het thema dat Naomi Ellemers en Tessa Coffeng bespraken met leden van de VTW, Aedes en NVBW in vier bijeenkomsten. VTW directeur Albert Kerssies neemt u mee in de verrassende uitkomsten en de prikkelende vragen die dit oproept op voor toezichthouders. 

Lees verder

'Samen met marktpartijen werken aan vernieuwing stad' - Interview met Antoinette van Heijningen

De Woningwet geeft corporaties te weinig ruimte om samen met marktpartijen te werken aan de vernieuwing van de stad. Die samenwerking is hard nodig, omdat steden voor grote opgaven staan: niet alleen zijn extra woningen nodig, maar ook investeringen in duurzame woningen en leefbare wijken. Interview met Antoinette van Heijningen, medeoprichter van het Watertorenberaad dat kennis ontwikkelt én deelt op het terrein van gebiedsontwikkeling. In dit beraad werken verschillende partijen samen aan de vernieuwing van de stad (zie kader). ‘We staan, na de crisis, voor grote opgaven, zoals extra woningen bouwen, de energietransitie, mobiliteit en het hergebruik van materialen in een circulaire economie. Daar moeten we sámen mee aan de slag.’

Lees verder

Consultatie geopend voor middenhuur en vereenvoudigen markttoets

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze reageert op het rapport 'Samen bouwen aan middenhuur' van de Samenwerkingstafel middenhuur, onder leiding van Rob van Gijzel.

Lees verder

Twee handreikingen gepubliceerd: afbouw bezoldiging WNT & arbeidsovereenkomst bestuurder

Op vtw-publicaties.nl zijn twee handreikingen gepubliceerd:

Lees verder

Meeste topfunctionarissen woningcorporaties voldoen aan de WNT

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) concludeert op basis van een analyse onder de bijna 2500 topfunctionarissen in de woningcorporatiesector dat bijna iedereen in 2016 heeft voldaan aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).
De analyse gaat over zowel bestuurders als toezichthouders.

Lees verder

Uitstel ondertekening volmacht 2018

Op 8 maart jl. hebben een aantal deelnemers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aedes met elkaar gesproken over de inhoud van de volmacht 2018. Besloten is dat deelnemers van het WSW uitstel krijgen voor ondertekening van de volmacht 2018.

Lees verder