Meeste topfunctionarissen woningcorporaties voldoen aan de WNT

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) concludeert op basis van een analyse onder de bijna 2500 topfunctionarissen in de woningcorporatiesector dat bijna iedereen in 2016 heeft voldaan aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).
De analyse gaat over zowel bestuurders als toezichthouders.

210 topfunctionarissen overschreden weliswaar de WNT-norm, maar zij maken gebruik van het zogenoemde overgangsrecht. Dit betekent dat zij op basis van de WNT uit 2013 maximaal 7 jaar gebruik kunnen maken van het overgangsrecht. Voor 7 topfunctionarissen geldt dat zij geen goede reden hadden voor de overschrijding van de norm. De betreffende corporaties hebben het teveel betaalde aan deze functionarissen teruggevorderd en is deels ook al terugbetaald.

Lees hier de analyse van de Autoriteit 'Woningcorporaties en de WNT 2016'


Terug