Uitstel ondertekening volmacht 2018

Op 8 maart jl. hebben een aantal deelnemers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aedes met elkaar gesproken over de inhoud van de volmacht 2018. Besloten is dat deelnemers van het WSW uitstel krijgen voor ondertekening van de volmacht 2018.

Het WSW gaat mogelijke onbedoelde juridische neveneffecten van de volmacht 2018 zorgvuldig analyseren. Wanneer deze analyse gereed is, gaat het WSW opnieuw met de deelnemers in gesprek.  

Wie vragen heeft over de volmacht, kan terecht bij het WSW via: volmacht@wsw.nl.


Terug