Twee handreikingen gepubliceerd: afbouw bezoldiging WNT & arbeidsovereenkomst bestuurder

Op vtw-publicaties.nl zijn twee handreikingen gepubliceerd:


Arbeidsovereenkomst bestuurder

 

De NVBW en VTW hebben de handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst geactualiseerd. De handreiking ziet op het aangaan van arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de hieruit voortvloeiende Regeling (Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) direct van toepassing zijn. De handreiking is niet bedoeld voor situaties waarop het overgangsrecht van de WNT en/of de Regeling van toepassing is. Zie ook: https://www.vtw.nl/nieuws/geactualiseerde-handreiking-arbeidsovereenkomst-statutair-bestuurder-woningcorporatie

Afbouw bezoldiging bestuurder

 

Voor corporatiebestuurders op wie het WNT-overgangsrecht van toepassing is, start de afbouw van de bezoldiging als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. In de praktijk is dit meestal in 2018 en soms, bij de bestuurders van grotere corporaties, in 2017 of 2020. Voor RvC's die te maken hebben met de afbouw van de bezoldiging van de bestuurder, heeft de VTW de 'Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder' beschikbaar. 
Meer informatie: https://www.vtw.nl/nieuws/vtw-publiceert-handreiking-afbouw-bezoldiging-bestuurder

Deze geactualiseerde handreikingen waren sinds december 2017 beschikbaar, maar zijn nu gepubliceerd op onze publicaties website.


Terug