Woningcorporaties en klimaatadaptatie: Samenwerken aan goed wonen

23-07-2019 06:28

Extreme regen of juist lange, droge periodes met hoge temperaturen. Het weer verandert en onze wijken zijn daar niet op ingericht. Water- of warmteoverlast kunnen grote gevolgen hebben voor huurders en woningcorporaties. Hoe zijn die problemen te voorkomen? In het inspiratieboekje 'Samenwerken aan goed wonen: woningcorporaties en klimaatadaptatie' delen corporaties ervaringen. De voorbeelden laten zien dat samenwerken kan leiden tot mooie resultaten. "Klimaatadaptatie is een doel maar ook een middel waarmee gelijktijdig aan andere zaken kan worden gewerkt, bijvoorbeeld in het sociaal domein. De samenwerking tussen de corporaties, de gemeente en de huurders is noodzakelijk en kansrijk!" aldus Anneke van Veen, de schrijver van het boekje.


Terug naar overzicht

Veel gezocht