VTW publiceert 'Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder'

21-12-2017 15:32

Voor corporatiebestuurders op wie het WNT-overgangsrecht van toepassing is, start de afbouw van de bezoldiging als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. In de praktijk is dit meestal in 2018 en soms, bij de bestuurders van grotere corporaties, in 2017 of 2020. Voor RvC's die te maken hebben met de afbouw van de bezoldiging van de bestuurder, heeft de VTW de 'Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder' beschikbaar. 

De handreiking is op verzoek van de VTW opgesteld door Axyos WNT Advies en geeft toelichtingen, praktische tips en oplossingen voor situaties waarin de bezoldiging van de bestuurder moet worden afgebouwd. Hierbij wordt uitgegaan van de veranderde regelgeving voor de afbouw waarbij rekening mag worden gehouden met eerdere vrijwillige verlagingen van de bezoldiging. De nieuwe regels mogen ook nog bij de afbouw van de bezoldiging in 2017 worden toegepast.
De handreiking bevat ook een zgn. splitsingstool in Excel waarmee het maandsalaris (indicatief) in de afbouwfase kan worden berekend. 

De vereniging voor directeur-bestuurders van woningcorporaties (NVBW) heeft de bestuurders via haar eigen infobulletin geïnformeerd over de veranderde regelgeving voor de afbouw. 

Downloads


Veel gezocht