Themabijeenkomst met Marilieke Engbers: presentatie van haar boek 'Onder commissarissen'

25-11-2021 15:00

In het tweede deel van de themabijeenkomst op 23 november 2021 presenteerde Marilieke Engbers haar boek 'Onder commissarissen – Hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt.' In haar boek beschrijft zij haar wetenschappelijke bevindingen van haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een toegankelijke manier én voor een breed publiek. De VTW die bij haar onderzoek nauw betrokken was, vindt dat alle leden dit boek zouden moeten lezen: in het kader van het 20-jarig jubileum krijgen zij gratis een exemplaar toegestuurd.

Het eerste deel van de themabijeenkomst stond in het teken van de presentatie van de notitie van de VTW Denktank 'Toekomst toezicht woningcorporaties'. U vindt het verslag van het eerste deel hier.

Collectief oefenen
In de themabijeenkomst lichtte Engbers in gesprek met VTW-voorzitter Van Woerkom een tipje van de sluier op. Zo beschrijft ze in zeven hoofdstukken zeven perspectieven van leden van één RvC, in de vorm van een parabel. Bij elk hoofdstuk licht ze een element uit de theorie toe. Engbers wil  RvC’s de taal geven om het reflexieve gesprek in de bestuurskamer gemakkelijker te kunnen voeren. Hóe, dat is afhankelijk van de situatie. ‘In mijn boek staat geen lijstje met spelregels die altijd werken. Het is een kwestie van collectief oefenen. Hopelijk kunnen we volgend jaar bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen.’

VTW 20 jaar in 2022
VTW voorzitter Guido van Woerkom nam het boek 'Onder Commissarissen' in ontvangst. In zijn dankwoord aan Marilieke benadrukte hij het belang van 'het ongezegde in de boardroom' en hoe waardevol haar onderzoek is voor toezichthouders.
In 2022 bestaat de VTW 20 jaar. Om stil te staan bij de ontwikkeling en professionalisering van het intern toezicht in de afgelopen 20 jaar en om de leden te stimuleren de lessen uit het boek tot zich te nemen, heeft de VTW besloten om het boek 'Onder commissarissen' aan alle leden van de VTW toe te sturen.  


Veel gezocht